Ολοκληρωμένο

Perform Penentration Testing on my mobile apps and website

Ανατέθηκε στον:

azfar672

QA|Software|Security|Testing|QMR|Project Management|Scrum Master|Test Lead Software Testing for almost 10 years of experienced. - Experienced in Testing of Web, desktop, mobile Apps, (such as Iphone & Android Techno Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.8

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $170 για αυτή τη δουλειά

jsm1977

I am PERFECTLY suitable candidate for this requirement as - I have extensive experience with penetration testing. I have extensive expertise with top OWASP standards to find the vulnerabilities. I can do vulnerabili Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.0
hareshfinadiya

Hi, I am haresh finadiya, i am interested for this job. I have 8+ years of experience into Software testing in both Manual testing as well as Automation tool(Selenium). I have perform all types of testing (lik Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
vaptsolutions

Have 5+ years of experience in both black box and white box testing penetration testing. Perform VAPT(Vulnerability and penetration testing) services like Web-Application penetration testing; System Application penetra Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
hammabouzazi

I've been a half time white hat hacker for the past few years. I have a certification on web penetration from cybrary. I've completed many penetrating contests (hackathons, CTFs) and got certified for every completi Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
fusionx3

Hello, I'm Mohamed, 27 years old with nearly 4 years of experience in ethical hacking and penetration testing. I'm a Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Security Analyst (ECSA), and I'm also an OSCP (Offensive Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.7
visweswaran1998

I am unaware of doing penetration testing in mobile application but I can pentest your website. Only if I find bugs you can award me, send me your website link.

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
$166 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
heruxie

I can testing your application and website:xss,sql injection,remote exploit execution server. I can write proof of concept bug vulnerability. Thanks.

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sakthiselvakumar

I am more than 10 years of testing experience. I wish to convert my time to be more productive. Trust me soon will be your valued team mate.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kevinborrassoler

With 3 years’ experience as Penetration Tester, I am adept in web application security testing and red teaming exercises. Moreover, while my on-the-job experience has afforded me a well-rounded skill set, including p Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohitrehan0481

we are from quantum cyber security we have professional and skilled security analyst for doing penetration testing. All of us have minimun 5+ years of experience of security field.

$222 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ecolombano

I'm an IT professional with 7 years of experience in QA projects. I'm actually working with web application security tools like OWASP ZAP and kali linux for several projects.

$55 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vmansuri

Hey I'm currently working as QA tester in MNC company I've skill set for applying to your project and definitely you love it. Now looking forward and working together :)

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
patrickmichot

I have been a security practitioner (Professional level security infrastructure engineering, but with regards to application security, only as a hobby) and enterprise-level web developer for the past five years. I am Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohitsharma1477

Hello, I am Penetration Tester & Red Teaming having more than 5 years in it. I can Easily Complete your project and ensure best security policies in your website. I have few different sets of tools that can Check the S Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sulofreelancer

Hi, I am having 7 years of experience in software testing. I have good experience in Functional,Gui,Regression,Smoke,Sanity,performance testing etc. I involved in writing test cases and reviewing test cases. use Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0