Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

40 freelancers are bidding on average £540 for this job

A2Design

Hi, this looks like something we could help you with. Our team is Russian-Canadian. We specialise in: PHP & PHP frameworks, WordPress & Woocommerce, Opencart, Magento, API development, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstra Περισσότερα

£977 GBP σε 9 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.7
£526 GBP σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.4
rinsadsl

Hi there Could you share the Stored Procedure you do have. I can check and let you know about converting it to chilkat Http requests. Thanks Rinsad

£421 GBP σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
hawkscodeaus

Software design & development Relevant Skills and Experience I am good in Software Development Proposed Milestones £500 GBP - Cost

£500 GBP σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
TanzeelAhmed

I REVIEWED YOUR PROJECT DETAILS & WOULD LIKE TO OFFER YOU MY SERVICE OF DOING FIRST TASK FOR FREE Relevant Skills and Experience I am Senior Software developer, having 7+ years experience with team of additional 2 dev Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. Looking for the freelancer to work on your next project? Or just need some issues/bugs/fixes ASAP? I have 8+ years of experience and I'm here for you! My Περισσότερα

£833 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.7
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 370+ projects completed by our 24 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
alliedamit

Dear Sir, Scope of your work : Software Developer iOs : [login to view URL] Warm Regards: Amit P Relevant Skills and Experience c/c++/c#/Jsp/Asp.Net/PHP/WP/ Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
£850 GBP σε 22 μέρες
(1 Κριτική)
3.3
jainsarita

Hello Hope you are doing well...!!! I have read your project requirement very well and understood it. I am an expert in web development as well as mobile development. Relevant Skills and Experience I am an interested Περισσότερα

£277 GBP σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
Brijrajs76

with 7 years experience in PHP, angular node and mongodb WordPress, WP pluagins,. expertise in the 3rd party API , shopping engines, [login to view URL] Relevant Skills and Experience with 7 years experience in Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
imagicaworld

Hello Relevant Skills and Experience please have a look at our portfolio link:- [login to view URL] Proposed Milestones £250 GBP - 1 £250 GBP - 2

£500 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
bestit4u

Hi. I have review your job description carefully. I am a highly skilled developed with 6+ years experience in full stack web development, cross platform mobile app development like Ionic, Xamarin, Unity, Phonegap, Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
£555 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.1
mhortis

Hello, I am a senior Full-Stack Java developer and I have coped with several projects, small and more complex. I can deliver your project in a reasonable time, after setting the exact requirements. Relevant Skills and Περισσότερα

£600 GBP σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
dwbabulal

I can do it Relevant Skills and Experience sql Proposed Milestones £194 GBP - 1st £194 GBP - 2nd

£388 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

£510 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Irfandar149

Hello, My name is Irfandar I am expert in R programming, python, java , Software development. I love to work on IT sectors because I have 5 years+ experience in Programming, R programming, Software architecture, C, C+ Περισσότερα

£250 GBP σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0