Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

25 freelancers are bidding on average $1279 for this job

technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We have expertise in various skills like iPhone (Objective-c, Swift3), iPad, Android, Design Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
8.6
toxsltech

Hi Similar work samples: ------------------------------------ Touch You [login to view URL] [login to view URL] Ecko Chat htt Περισσότερα

$1577 USD σε 30 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
8.0
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are 6 year young rapidly growing Mobile App & Website Development Company based out of New Jersey, USA, Gold coast,Australia & Pune,India. With excellent t Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

How are you? I had read your job description carefully. I believe that I can do this job well. Because I have follow skill and experience to build your product. - Object C and Swift - Jave and javascript Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.7
$1250 USD σε 20 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.8
murtaza1122

Hey how are you Lets discuss in detail. [ Complete Portfolio ] [login to view URL] [ Quick Links of My apps ] //Google App Engine and Google C Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.9
neviasoft

Hello , Hope you doing well..... Please communicate with us so we can discuss in detail and also like to brief you how we will work on your project,. ... We are always in comfort in signing NDA before receivi Περισσότερα

$2000 USD σε 25 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
idragon712

Hello My name is Po. I have got your job posting for app developing. According to your job description, I have come to know that you are searching for an expert one. Recently I have successfully completed so ma Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.0
xiaomingming

How are you? Thanks for your checking my bid. I am a Mobile & Web developer who have 10 years experience of program develop and 5 + years in mobile. I have made many apps with XCode, Android studio, Eclipse, Xamar Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.1
kptech

Hi , I am having 12 years of experience in iPhone, Objective-C, Swift, Cocoa, iOS,Android I had been working for 4 years with Apple in Cupertino as contractor. I will develop world class native mobile app. htt Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.9
softwareZone1

Hello Sir/ Mam,.... Hows you doing today?.... THANKS FOR YOUR PROJECT POST,.... We assumed that you are asking for iphone/ipad app. We absolutely sure that we can do the project very well. We will use For Περισσότερα

$2000 USD σε 25 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.0
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customization, I want to discuss this project with you furthe Περισσότερα

$1443 USD σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.9
bluecoded

Dear friend, We read through the job details extremely carefully. we are absolutely sure that we can do the project very well. We wish to have a discussion with you. We have some questions for you. Kindly Περισσότερα

$1111 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
Julian29

Hello, I am full stack mobile developer available for quality work on time. I saw your post and understood that you need a social app developed and i will assist you to accomplish with the tasks and i will design an Περισσότερα

$890 USD σε 18 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.6
successmichal

Dear , sir I reviewed your job posting fully and just applied.  With over 8 years experiences, I completed 30+ apps for startups and individuals.  I am an independent developer and able to work full time.  
 Pleas Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
$1250 USD σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.0
expertdevteam

Hola señor, Somos una empresa de desarrollo de la India aquí. -nos hemos comprobado sus datos publicados aquí y quieren más aclaraciones en ella, por lo que el mensaje de conversación para nosotros es más fiable co Περισσότερα

$753 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.2
$1250 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4
Cubewires

Hello, Hope you are doing well. On Behalf of cubewires, I am sharing initial proposal for your requirement. We are 4 years young company having expertise in Custom software and mobile app development. We are team Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0