Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

13 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο R$514 γι' αυτή τη δουλειά

maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

R$500 BRL σε 3 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
7.0
zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I am a professional and hard-working Android developer who has 5+ years experience. If you select me, I will promise following things: - Daily Updating about the pro Περισσότερα

R$442 BRL σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.3
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.6
expertdevteam

Olá senhor, Somos uma empresa indiana de desenvolvimento aqui. Nós verificamos seus detalhes afixados aqui e queremos mais esclarecimentos nele, assim que a mensagem nós para discutir nele mais então nós poderemos Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
Beannsofts

our sample sites include sueno.co.uk, dreams.co.uk and many more web based applications like college/school management portal, financial management applications for saccos and banks, POS systems, Hotel Management Syste Περισσότερα

R$357 BRL σε 5 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
R$466 BRL σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
biip36

Olá! O meu nome é Bruno, sou um programador experiente em várias linguagens de programação e baseado em Lisboa. FIquei interessado no software que pertende construir, talvez possamos falar melhor sobre as suas caracter Περισσότερα

R$777 BRL σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

R$432 BRL σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
R$466 BRL σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
fusionsoft4

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you.We mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

R$616 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rhjsolution

Hi, I'm very interesting to work with you. I have 10 years experience with PHP/MySql,Html5,jQuery,Bootsstrap. Would you share more information for your project? I'm ready to start right now. Let me know Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxxsols2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you.We mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

R$616 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mahmud6

Hi, I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. If any client want to get Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manoj437

Dear Sir/Madam I have gone through your requirement what you are looking for your website development. Your requirement match to my profile. Over the last 5 years, I am developing the websites for large and small Περισσότερα

R$611 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0