Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

13 freelancers are bidding on average R$514 for this job

maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

R$500 BRL σε 3 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
7.0
zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I am a professional and hard-working Android developer who has 5+ years experience. If you select me, I will promise following things: - Daily Updating about the pro Περισσότερα

R$442 BRL σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.3
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.6
expertdevteam

Olá senhor, Somos uma empresa indiana de desenvolvimento aqui. Nós verificamos seus detalhes afixados aqui e queremos mais esclarecimentos nele, assim que a mensagem nós para discutir nele mais então nós poderemos Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
Beannsofts

our sample sites include [login to view URL], [login to view URL] and many more web based applications like college/school management portal, financial management applications for saccos and banks, POS systems, Hotel Management Syste Περισσότερα

R$357 BRL σε 5 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
R$466 BRL σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
biip36

Olá! O meu nome é Bruno, sou um programador experiente em várias linguagens de programação e baseado em Lisboa. FIquei interessado no software que pertende construir, talvez possamos falar melhor sobre as suas caracter Περισσότερα

R$777 BRL σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

R$432 BRL σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
R$466 BRL σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
maxxsols2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [login to view URL] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

R$616 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rhjsolution

Hi, I'm very interesting to work with you. I have 10 years experience with PHP/MySql,Html5,jQuery,Bootsstrap. Would you share more information for your project? I'm ready to start right now. Let me know Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mahmud6

Hi, I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. If any client want to get Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manoj437

Dear Sir/Madam I have gone through your requirement what you are looking for your website development. Your requirement match to my profile. Over the last 5 years, I am developing the websites for large and small Περισσότερα

R$611 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fusionsoft4

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [login to view URL] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

R$616 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0