Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

Somos uma empresa de representação e consultoria em comércio exterior com atividades em 10 países. Estamos em busca de um desenvolvedor com experiência em Ruby on Rails para desenvolvimento de uma plataforma para comercialização de bebidas importadas com módulo de importação. O projeto tem o objetivo de dar mais eficiência nas operações e alavancar vendas. Acreditamos que o projeto possa ser finalizado em 3 meses.

Ικανότητες: Ruby on Rails, Ανάπτυξη Λογισμικού

Περισσότερα: xpa magic software developer for hire in india, want software developer for hire, senior software developer for hire cape town, freelance software developer uk hire, software developer to hire, software developer to hire for small projects, software developer to hire austin tx, software developer malaysia hire, software developer for hire, software developer for hire uk, need software developer for hire, i need you to develop some software for me i would like this software to be developed for windows using metatrader, freelance software developer for hire, bluetooth proximity developer software, property developer software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #12025338

18 freelancers are bidding on average R$13132 for this job

aamaia

Oi, estou interessado.

R$15000 BRL σε 90 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.0
krunalcp

Hello, We are Softices. Our client testimonials represent our success. We have 10+ years of experience with software architecture and development. We are a team of experts working together to provide solutions to ou Περισσότερα

R$14444 BRL σε 60 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.8
Reflexlogic

Hello, I have reviewed the posted project brief. I am willing to discuss the details to provide accurate project estimations. We are a reputed IT company. We have great experience developing bigger projects su Περισσότερα

R$15463 BRL σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.3
arvindkushwah9

Dear, When I read this job I feel very excited to be a part of your project and share my great experience in software development. I have experience to manage Ruby on Rails developers team. I know thorough how Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.8
vijaychouhan

Hi, 5+ years HIGHLY SKILLED FULL STACK Ruby On Rails, JavaScript developer. I have also experience in REST APIs development, API integration. I am good with EC-2, S3, Digital Ocean, I love to work with Ruby o Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.9
toxsltech

Hi, Greetings! We have an extensively experienced team of Website and application developers who have already developed 300+ websites, 250+ iPhone apps and 300+ Android apps for multiple sectors such as Taxi Book Περισσότερα

R$9278 BRL σε 24 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.4
hiteshkanwar

Hi, Near 7 years rails development experiences. also i have an expirince with postgres, LAMP ,mysql,Linux, Apache, MySQL, PHP, Django , Heroku, Github ,amazon ec2, engineyard etc project experiences. Mine gith Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.9
fullymagento

Hello, We provide full range of services for over 8 yrs of [login to view URL] experience will help you to define best online strategy to serve what you require. We don't need any advance payment. We have done man Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
4.9
jayamsoft

Hi, We are experienced programmer with more than 5 years of development experience here. We have handled production applications with various technologies like .NET, PHP, Classic ASP and many more using databases li Περισσότερα

R$10000 BRL σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with proposals :)! We have been developing/maintaining various web applications in Rails. Mostly these applications are hosted on clouds (AW Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
yuvasoftech

Hi, We have been working as web developer for 6.2 years and I've helped various business from start-ups to established companies in building web applications, fix bugs, maintenance and deploy Web /Mobile app. Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
Ragnak

Bom dia! Somos uma empresa de desenvolvimento web e móvel da Polonia, Europa. Tecnologias que usamos diariamente: Ruby on rails, PHP, MEAN stack, AWS, UX design technologias, iOS e Android technologias. Refer Περισσότερα

R$13390 BRL σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
danil2021

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.2
JinTaiZhe

Hello, How are you? I'm glad to meet YOU! I'm a good and experienced freelancer and developer. I have many skills with many programming languages. Your problem is my problem so my focus is on your project. I alway Περισσότερα

R$13333 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
catlet1

A proposal has not yet been provided

R$9000 BRL σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HalosysIndia

Hello, Thanks for your job posting! I understand that you are looking to develop a platform for marketing imported drinks with import module which will boost the sales and improve efficiency. We have a great t Περισσότερα

R$16666 BRL σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
phonedroidapps

****We are here to turn your vision into reality**** We have done similar work according to your requirement. Please have a look [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

R$15463 BRL σε 35 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dennis1989

Mi nombre es Dennis Valverde, soy Gerente General de Go-Labs (visite nuestro website [login to view URL]), una compañía de desarrollo de software ubicada en Costa Rica con experiencia en desarrollo web y aplicacion Περισσότερα

R$11000 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0