Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

6 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹60463 γι' αυτή τη δουλειά

omerabbasi78

Looking for a job and a good client. you will not regret your choice by selecting me. Looking forward for a positive response.

₹66666 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ashwiniicon

Hello ! I am a software developer and had been indulged in making several hybrid apps and websites. I had deployed these on time with the least bug. I basically target the middleware to be ionic, xamarin, phonegap and Περισσότερα

₹66944 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LuisBarber

*** In last 14 years I developed many business-financial and other database applications and complex information systems in Delphi with Mysql and other databases for butchers, bakers and other production firms, for tra Περισσότερα

₹62500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
theampedagency

Your project sounds like fun - custom building & designing websites is exactly what we do best. My name is Brian, and I'm the Director of Marketing at Amped Agency (www.ampedagency.com). I have a strong background in d Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
goelnishant26

Greetings!! I have several years of experience in programming, mostly focusing on the Python programming language, Ruby programming language & C, C++ programming & C#. I've developed everything from simple web scrap Περισσότερα

₹37777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
theglobaltechno

Hello Sir/Madam, I am having 7+ years experience in IT industry. I can work as a team member and also autonomously for your project. I have worked on lots of projects in my career. I can share you all my URLS... Περισσότερα

₹37555 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rakeshjikaithvas

Dear Hiring Manager, I have seen your requirements carefully and as per my previous experience I can do this project for you. I have extensive experience in PHP,Codeigniter,Word Press, MVC,OpenCart,Bootstrapping. Base Περισσότερα

₹41666 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0