Κλειστό

I would like to hire a Software Developer

13 freelancers are bidding on average $350 for this job

sunny945

Hi There! I have read your project requirements but your requirements are not very clear can you give me more details on how you want your car color system to behave ? i can provide you a very simple Software of your Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
sadidkhan

i am working on .net technologies for past 2 years as a software engineer and i can do the job if u can submit the requirements properly

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wow7723

Hello, I'm a fulltime freelancer, and provide only high-quality, on-time results, using the latest cutting-edge technologies and keep constant communications and updates during the project. Please contact me if a Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SalmanCyber

Hi this is Salman Sabir! hope you are doing great I am a Web Developer and Desktops Application expert. I will make this software for [login to view URL] develop beautiful yet clean and simple interface for you. I guarante Περισσότερα

$277 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thamaya16

Solution: Tools and technologies: mysql database, basic spring boot application to see the list of cars along with their kind and color. Also can contain more features upon requirement. User can input new cars and Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$618 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$432 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmadi

مرحبا Hi, Iam interested in your project and I will be happy to do that for you. I have experience with these skills. I can send some previous work similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move a Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0