Κλειστό

I need a software develope

16 freelancers are bidding on average $1129 for this job

hiretechexperts

Hi, I Have read the description specified , but need to clear few things. So please click Chat button to send me a message when you have time to discuss about the project. For now I am putting a placeholder bid amount Περισσότερα

$1250 AUD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.0
A2Design

Hello, We're a full-cycle team of PHP developers. If you you need help with: - Website/web application/e-commerce development (any complexity) from scratch or using a premade solution - Front-end and back-end Περισσότερα

$1174 AUD σε 11 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.7
king18yat

No advance payment is needed , Daily work updates and daily communication , 1 year support for updates of any nature In bid amount, I can provide website, android, ios application. Relevant Skills and Experience No a Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
$1250 AUD σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.2
romanapanovich

Hi It is interesting) But why You dont want using ready solutions? Or You want sale it then? We must discuss details. Before I will start working we will need detailed structure of app understanding Соответствующие на Περισσότερα

$800 AUD σε 25 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.4
ershekharpatil

Hi there, Thanks for sharing details of the project. We can assist you in development of goal setting application where the user can set a goal and track the developments. We have expertise in developing custom w Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.2
tigrangrig

Hi I am a .NET (C#) full stack developer with 4 years exp. I have worked on a very big projects which have very complicated business logic. I can develop for you achievement app with high quality. Relevant Skills and Περισσότερα

$1000 AUD σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.2
shahidabro8

A proposal has not yet been provided

$1111 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aashshak

How are you? After carefully reading your job description, I am very impressed to your project and now have full-understanding of it. I am extremely experienced in iOS and Android native app development with 6+ y Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wishitsolutions

Hi, We are offering most reliable Web Design, Web Development, Content Development, Mobile Apps Development, Domain Hosting and SEO services to many clients throughout the world. Thanks Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vaibs4007

I am udacity Google certified Android developer. I have 3 years of industrial experience.

$1111 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mike199

Hi, I’m a Web Designer/Developer from the UK. My name is Mike. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are required to complete this project. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amberwebservices

Sir/Madam, I have worked on several project based on html,css,php,bootstrap,android..... I have been working since 1+ years and I have ample of clients who count on me for their projects to be delivered timely withou Περισσότερα

$783 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohitmindiii

Hello Sir, I am working in software in codeigniter please check link [url removed, login to view] [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience Software development Περισσότερα

$750 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jaypinfotech1

JAYMAN INFOTECH PVT LTD is a contemporary Website design and development company with a focus on user-centered design while helping our clients achieves the desired result. Relevant Skills and Experience https://play. Περισσότερα

$1250 AUD σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aymenalmia

Hello , I worked on a project that contains the notion of tasks and goals, I can realize your project in 15 days (4hr / per day). with a nice interface (UI) Relevant Skills and Experience Full Stack engineer experienc Περισσότερα

$1333 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0