Κλειστό

Hire a C Programmer

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is C Programming for microchip controllers. I would like a fixed price for this project.

I need to get writen a program for IEI 60870-5-104 protocol for an PIC32MZ1024EFE064 microcontroller.

The program must be very well commented.

The program shall be writen so that aditional modules from Harmony can be added to the code.

The program shall be running as an App, that connects to other drivers through a framework.

I need a price for this project and a time frame for completion

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Microcontroller, Ανάπτυξη Λογισμικού

Περισσότερα: hire a programmer c++, freelance c++ programmer for hire, c++ programmer for hire rsa, c++ programmer for hire london, c# programmer for hire, c programmer for hire, c++ programmer for hire, c++ programmer for hire in uk, c programmer for hire in uk, app programmer for hire, api programmer for hire, android programmer for hire, algorithms programmer for hire, access programmer for hire, perl programmer temporary hire, shopping cart usd budget

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #13472501

20 freelancers are bidding on average $1134 for this job

$1184 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.0
ciroland

Hi, Lately I have been working on 2 projects involving Microchip 32 bits Micro Controllers ( one of the PIC32MX and the other of the PIC32MZ family). Both projects use Harmony as a system library (with no Operating S Περισσότερα

$1400 USD σε 45 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
seshupower

Hi, I am a post graduate power electronics engineer and having very good experience in product design and development. I am excellent in embedded programming using pic, dspic controllers and MATLAB codding for Power p Περισσότερα

$1222 USD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.9
gold2star

Hi, Dear Employer! How are you? I have enough experience on C/C++, programming and Electrical Enginnering. I am really interested in your project. I am 100% sure i can satisfy your requirements perfectly. User- Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.2
waheni

Interested to implement this protocol ************* ***************** **********************************************

$1333 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
LeapSolution

Dear Manager, I’ve carefully gone through your job posting on your job, I am very much interested in your project with all of your requirements. I would like to highlight you that I am very specialize in PIC MCU. Fa Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
vw7929027vw

Hi, I am an embedded systems engineer, expert on embedded software programing. I will be glad to discuss your project further and see how I can help you build your protocol stack ASAP. I bidded as 1100 USD, bu Περισσότερα

$1222 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
BeautiCG

Hi,dear. I am a senior software developer. I have just checked your project report, I am able to perform this task with my developer team. I am looking forward to your proposal...

$1250 USD σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
$1250 USD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.2
mdeyog

I've experience with Windows and Visual Studio, somewhat less with Unix / Linux

$750 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
workspaceit

Hello, I am Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager in Java team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1111 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yousseffakid

A proposal has not yet been provided

$990 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
megasoft3

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [login to view URL] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$1222 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

$1100 USD σε 19 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
cybersour

Dear Madam/Sir, My name is Irshad, I am Web developer working mainly in PHP and C++. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I believe communication is key to any successful pro Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
reddysir2016

Greetings !! I would really like to discuss the scope of your product in details with you, so that I also have a complete insight of your vision for the same. Moreover, I can suggest you some additional features that Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nigamkumar09

Hello, i have experience and skills to complete this jobs, i am right suitable person for this task, i have read your description. i can do this task. Please open your chat box for more discussion. Area of Interest: Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mzlst50

Hi, this is Dr. yasser a senior electrical engineer and phd researcher. have a great experience in plc, hmi and scada .Please look to my profile to check my completed projects and skills also below sample of my real ti Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0