Κλειστό

Yowsup problem fix - python

Hi,

[login to view URL]

I work on yowsup but I can track max 40 numbers.

I need a system that can do this unlimited number.

If you think can do this, we can talk more.

Thank you.

Ικανότητες: Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: whatsapp bot python, yowsup registration code, yowsup send message, registration yowsup, yowsup issues, yowsup architecture, yowsup typeerror error when calling the metaclass bases, yowsup master, website different resolutions problem fix, freelancer problem fix, ablespace video uplod problem fix, number queries oscommerce problem fix, zombie shooter problem fix, youtube view problem fix, firefox css border problem fix, swf problem fix, firmware compatibility problem fix, facebook javascript problem fix, ie8 compatibility problem fix joomla yootheme, joomla ie6 problem fix

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) İzmir, Sweden

Ταυτότητα Εργασίας: #17952736

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $505 για αυτή τη δουλειά

leemilun

Hi, Dear. Nice to meet you. I'm Python expert. I've read your post carefully. Please discuss more details by chatting. Regards. Gao M.

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.2
Mickelson

Hi Nice to meet you. I'm python expert and my last project on freelancer.com is also python scraping task. My past works: Youtube comment scrapping Realestate property list to csv Jobsite content to csv And scra Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.2
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

$600 USD σε 12 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
NIKE9

Hi! I am a Software Developer. I have experience in Python/Php/JSP/C#/.NET and javascript projects. To tell you the truth, I think it's easy for me to finish this project. You can see my profile and check it. http Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
BestPartner4You

Hi,dear. I understand your proposals and I am very interested in this job - 'Yowsup problem fix - python'. I am senior software developer and I am able to perform this task in timely manner. Skills: Python, Software A Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.8
WIFTCAP

Hi, we believe we can take care of your requirements. Previous Work : We have worked on several projects on Python, Django including [login to view URL] which is a stock trading platform. Apart from this , we ha Περισσότερα

$380 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
yongbeauty1996

hello how are you? i am very interested in your project. I have read your description very carefully. I can do your job in time. kind regards

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
inthebush

Will be happy If I can work with you. Regard. Thank you for your posting. Bob from Australia. Hi Dear Manager! Just read your proposal and understood most of all what you want. Can you share your idea more detail? Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
superbpartner

Dear sir, I'm sure that I can complete your project 'Yowsup problem fix - python' as soon as possible. I am senior software developer and always provide fast service. I promise a high quality and punctual work :) Skil Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
naishodayo

Hi,dear. I am very interested in your project - 'Yowsup problem fix - python'. I've already done this kind of project before. I'm a professional programmer with 12 years of experience. If you award me, I'll implement a Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
avto35217

Hi dear,I am a senior web and software developer. I've just checked your post. I can complete your project in timely manner and you'll feel free while working with me. Please contact me to discuss more over chat fo Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
dimuthufr

Dear Sir, I am a experienced Software engineer with skill python application development. I would like to complete your project as your needs. Best Regards Dimuthu

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.2
nt1225

Hello. I read your detail description on this project carefully. I have much experience of website development. I grasped various frameworks and used suitable frameworks in my works. Backend: ruby on rails, larav Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HoteyCO

Hello! Our team is a master of his craft, namely, development. We are an IT company and we have solved many difficult tasks on our way We will gladly complete your assignment. Price: 500$ Time: 1-6 days Portfoli Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
siddiquialimsoft

Dear Sir, Wish you a very good day. I have gone through your project short description and am interested to work for you as freelancer or as per your requirement. I have six years of experience python technology. I h Περισσότερα

$616 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0