Ολοκληρωμένο

Write some Software - java - 6

Ανατέθηκε στον:

XenialIT

Hi, I am Rifat from XenialIT, leading freelancing company in Bangladesh.I am very good at Java having 3 years of experience coding with this language.I am eagerly waiting for your response

$15 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.4

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $27 για αυτή τη δουλειά

abhijitbuet

I am Java Bossssss and experienced with 200+ [login to view URL] send me details.I can definitely do this.

$30 USD σε 1 μέρα
(242 Αξιολογήσεις)
6.8
Weebside

Hello, Sir Weebside Inc. is a professional freelancer service provided to worthy clients like you. We can provide our best developers to provide you High-Quality Product with 100% Delivery Rate, 100% Satisfaction. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(168 Αξιολογήσεις)
6.0
kamiomar

Hi. i am expert in java. i can easily develop your software. can you provide more details so i can quickly start work on it.

$35 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
6.0
xeathprynx

Hello, I am expert in java/c/c++/python/C# and i can deliver your task in the least time and least payments. The code will be well commented and well formatted for better understanding. I believe in long term relations Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
5.5
ghorivipul97

Hello I have 5+ year work experience in java & Java Related Technology. I have 3+ year experience in java/j2ee. I have 2+ year work experience in Spring 3.x and Hibernate 4.x. I am very comfortable work with diffe Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.2
bencubeben

Hello, I am a software engineer (Google) and I have been doing various projects using C++, Java and Python and I also rank amongst the top 100 coders from India. Link - [login to view URL] I assu Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
4.4
arzooshaikh

hi client, see my portfolio for more JAVA project information. I am JAVA developer having 5 years of experience in software development. please start your project discussion with me. thanks.

$35 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
workutsabdas

my offer is that i will make a FREE demo version of the software and then you can check and decide whether to award me the project or not. please message the details so that i can start working on it

$23 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
arannyamonzur

Hi, I am arannya from Bangladesh and my background is in Computer Science and Engineering.I have proficient knowledge in Java having 3 years experience of coding with this language.I can surely do this.

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
rsat12345

I have good exp in java,spring & hibernate. i am worked in 3 project based in java, so i can do it easily.

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0