Κλειστό

Write some software -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. The # s Twitter desktop program makes me add txt accounts after unlimited

And unlimited file streams

And chirps with active thirst

I want another advantage of the program

Write the name of Hishtaq and sing it, do not put it with Twitter, just type it in the program and sing it

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: write some software--2, Need an Article - on Diabetes Type 2 & Type 1, what software do i need to write a book, Write some Software 2, Write some software -- 2, find someone write software, write software gps system, write software iphone gps, software houses lahore need java programmers, write software functional specification outline, need someone write software, can write queries sql envoriment need, write software functional description pdf, free english speaking write software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Saudi Arabia

Ταυτότητα Εργασίας: #16072936

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $21 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
mondelob

I have a big experience with Linux programming in C Relevant Skills and Experience I enjoy programming with C on Linux, so I have a big experience with socketing, async functions and other system related programming

$13 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0