Κλειστό

Write some software -- 2

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹6539 για αυτή τη δουλειά

₹10000 INR σε 3 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
7.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
dipakjadhav08

i have 8 years experience in java

₹11111 INR σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.3
junaidlodhi6

i can give you a already developed dictionary with gui... looking forward to get some response... thanks

₹3333 INR σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.8
kbmanoj

I have gòod experiemce in java j2ee managed application developmwnt.I would like to support [login to view URL]!!

₹11111 INR σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
₹5000 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
agabohar

I have a very good experience in Java. I can start the work immediately and I guarantee you complete satisfaction with my work.

₹2500 INR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
₹4444 INR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.6
AariyanKhan

Dear sir I have already read your project description.I have one and half year experience in java.I am very much interested in your [login to view URL] can chat with me before awarding. you will like my work. Thanks

₹1500 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
₹6666 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
NomanAliHyd

Hi, I am interested in developing your Java Desktop application. I have a good experience in making Java desktop apps. Kindly share complete details with me so we can discuss further on this project. Thanks.

₹8000 INR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
itsbublu

I have already done so many projects like this successfully. Also got client appreciation.I am committed for on-time delivery

₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maneendrayarru

I can definitely help you to provide you a very good application upon your requirements. And based on your requirements finalisation the delivery time and the cost might vary. Looking forward for your inputs.

₹10000 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kushalkatta00

I have experience of few years programming in your mentioned languages. I have a team of 10 people so this may help accomplish your job faster.

₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sixsquare1

Sir, We are SixSquare Technologies Pvt. Ltd., a promising IT software development company. We are expert in PHP, Wordpress, HTML, .NET, JAVA, Android & iOS, with 3+ years in mobile application development field and al Περισσότερα

₹9000 INR σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
souvik89

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CharlieJiang0w0

I'm aJava developer and I have experience of 7 years. And I'm pretty good at dealing with Java Swing. Most of my projects are build using Java and Java Swing. So I think I should be able to complete this project.

₹5555 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sridharmohanty

Hi....I have 4 years of experience in javaFX development . Ready to work on this project. .

₹2777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0