Κλειστό

Write a simple Unix command-line shell called "nsh".

13 freelancers are bidding on average $147 for this job

kaloyan13

I have developed many shells and can implement any features you like. Can start work immediately....

$60 USD σε 2 μέρες
(362 Αξιολογήσεις)
7.0
hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.9
kcbStar

Hello, I am interested in this project and so wanted to discuss more it in details. I have a lot of experience in C programming. I will provide you quality work according to your instrument. Thank you.

$155 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
AhmadSameer

Hey I'm a System and Network Engineer with coding skills. I have been working with Linux for years I had done many projects using Shell script I believe I can help

$155 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
SimbaMoor

Hi, nice to meet you. Having experience of C programming, I can do what you want. Let's more discuss about your project with chart. Thanks.

$200 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
ottomatik

A proposal has not yet been provided

$177 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
sayak119

Hi, I have made a simple mini shell just like that which can handle commands like ls, cd, mkdir, find, history, (along with the flags), pipes(|), redirections, logical and, logical or, Signal handling. If it meets your Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
umakantjena

I have 9 years experience of working on Linux environment. I can work on your requirement and provide you with the desired solution.

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Godfrain

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jmake

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anamikamane

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0