Κλειστό

Write a simple Unix command-line shell called "nsh".

Write a simple Unix command-line shell called "nsh". It will support, at the very least: shell scripts; the

running of arbitrary commands with arguments; the “cd” command; at least one pipe; and I/O

redirection (including append). Beyond that, there is considerable choice as to what you decide to

implement.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: nuttx commands, nuttx telnet, nuttx toolchain, nuttx shell, login to pixhawk shell, ardupilot nsh, pixhawk nsh, nsh terminal, unix command line simulator, write program takes command line argument, write program takes command line argument text file creates text file heading line file contents original file line numbers adde, write program takes command line argument text file creates text file heading line contents original file line numbers added , write program takes command line argument text file creates text file heading line, write program takes command line argument text file creates text file heading, write program takes command line argument text file creates text file, write vb6 gui command line exe, simple gui command line windows, simple gui command line interface, create simple gui command line, simple gui command line

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) BIZERT, Tunisia

Ταυτότητα Εργασίας: #17009598

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $133 για αυτή τη δουλειά

kaloyan13

I have developed many shells and can implement any features you like. Can start work immediately....

$60 USD σε 2 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
7.0
hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.9
kcbStar

Hello, I am interested in this project and so wanted to discuss more it in details. I have a lot of experience in C programming. I will provide you quality work according to your instrument. Thank you.

$155 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.6
AhmadSameer

Hey I'm a System and Network Engineer with coding skills. I have been working with Linux for years I had done many projects using Shell script I believe I can help

$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.3
ottomatik

A proposal has not yet been provided

$177 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
sayak119

Hi, I have made a simple mini shell just like that which can handle commands like ls, cd, mkdir, find, history, (along with the flags), pipes(|), redirections, logical and, logical or, Signal handling. If it meets your Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
umakantjena

I have 9 years experience of working on Linux environment. I can work on your requirement and provide you with the desired solution.

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Godfrain

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jmake

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anamikamane

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0