Κλειστό

Write a C# Program to Read and Write Registers Using Modbus TCP

I need a basic .NET application to communicate with a Lenze PositionServo Drive over Modbus TCP. User interface will provide the option to connect and disconnect over a set IP address. Buttons will allow the user to select between 1 of 5 positions. Clicking each position button will write an integer to the register (1-5). It needs to read integers from the register and assign 1-3 to some form of visual indicator. 1=In Position, 2=Drive Ready, 3=Drive Faulted

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: Write a C++ program to assign courses (for final exams) to students such that no student will have two finals scheduled at the s, write a c program which can find the root of any function using secanet method, c program to implement dijkstra algorithm using priority queues, c# programming, .net, asp.net, mvc, c program for binary search using function, write c++ program online, write c program, write c program online, write a c++ program to accept 10 or more numbers then: display the numbers in two columns: one column with the numbers as they w, write a C program, write a c program to accept 10 or more numbers then display the numbers in two columns one column with the numbers as they were , simple read file program, program reverse entered integer number using recusive function, modbus tcp atmega, write read file program, read file program

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Ho Chi Minh, Vietnam

Ταυτότητα Εργασίας: #12017415

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $207 για αυτή τη δουλειά

geekydeveloper

Hello Sir, We have experienced programmers [login to view URL] have worked in c# project. How can we discuss about job? Here is the link of feedback "http://www.freelancer.com/u/geekydeveloper.html" We would like to work Περισσότερα

$249 USD σε 30 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
7.0
XeeChaun

hi. I have 3+ years of experience in C#. I have already worked with Modbus and TCP Socket programming. here's a snapshot of Modbus program I built last week: ---( [login to view URL] Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.2
smithangshu

Hello, I am an expert in C#.NET, VB .NET , C# and VB Desktop application, MSSQL, MySQL etc and still learning new things everyday. I have been working with a MNC for last 5 years. Successfully did several high value pr Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.1
ob100

Hi, I can do this, very familiar about Modbus protocol and motor drives and programming. Thanks, ilya

$333 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
TSCreators

hi , i have done work on tcp and ip with tv remove setting . waiting for your response regards regards [login to view URL]

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to work with you on this project, I am Microsoft Full Stack developer, having expertise on web based and desktop base application development, including mobile apps as well using Xamarin, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
pakaimsolutions

Hello, I hope you doing very well! I have gone through the description and would like to provide a quality solution using 5+ years of professional experience in required skills. (.NET/ASP.NET - MVC, EF, SQL, C#). Περισσότερα

$135 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
jitendrabaraiya

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
javadevnarasimha

We are newly joined in this place. we are waiting get the project. if we get the project, we can do the work with in time and good quality.

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hassol

A proposal has not yet been provided

$244 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ArnoHanekom1

I have more than 10 years practical development experience in various different languages. I am a quick worker and a fast learner.

$222 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pedrosilva6

Hello! So, you need an application do control a servo motor. Communication through Modbus TCP, it will read and write to and from the servo. A user interface with five positions to send to the servo and read three s Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ejdmfl2016

Hello, I propose the following steps to implement the action plan of the project. Any questions, contact me. Regards,

$155 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Assencho

Dear colleague, My name is Assen Iankov and live in UTC+2. I have written a lot of projects like this. If you wish you can check my web site: [login to view URL] for more details. Don't hesitate to connect with Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0