Κλειστό

Write a program to place the boxes in a box using cvxopt python library

I want to place the boxes in a top box. The area of the boxes are fixed. Also the shape will be rectangular. But the width & height can change. Also there will be connections among the boxes. The more connection, the more near that boxes' CG should be.

cvxopt library can be used. Please refer below link for that.

[url removed, login to view]

Algorithm is attached. (Can be changed if needed)

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Μάθηση μηχανής, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: write program library management using, write program rolling pair dice python, write program using fork exec, cvxopt solvers sdp, cvxopt sdp solver, cvxopt solvers qp, convex optimization python example, cvxopt maximize, solver cvxopt, cvxopt glpk ilp, cvxopt glpk, using write program playing blackjack, write program solves puzzle problem using heuristic functions, write program using hill cipher, write program subtracts integers using bit registers, write program class template using linked list, write program postfix evaluation using stack, write program will sum integers using pointers, write program adds large integers using linked lists, integers separated digits write program using

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Bharuch, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16342734

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹6206 για αυτή τη δουλειά

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vaishakpk

Hi, I have 8 years experience in Image and Signal processing. I have designed and implemented algorithms for many complicated tasks using Matlab, Python, Java and C/C++. I'm an experienced Machine Learning practitione Περισσότερα

₹11111 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0