Κλειστό

Webhooks not working over https while connecting via Facebook Messenger

Hello,

We are trying to connect to Facebook chat API via Webhooks. The Webhooks is listening to the port over HTTP but it is not listening over HTTPS.

We are stuck as we need the integration to work over HTTPS.

If any body has an experience on the same please bid ASAP.

Please ensure you have the required experience as we do not have much time in our hand.

Ικανότητες: Facebook API, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ασφάλεια Ιστού

Περισσότερα: paypal integration time required, messenger working wap msn facebook, free facebook messenger, facebook webhooks example, facebook webhook verify token, facebook messenger webhook not working, facebook messenger callback url, facebook messenger webhook, facebook webhook tutorial, facebook webhook, facebook webhook callback url, import emails facebook messenger, online facebook messenger, best facebook messenger, facebook application user integration, facebook messenger clone, facebook messenger software, facebook messenger bot, facebook messenger works, facebook messenger project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Kolkata, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16697623

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1300 για αυτή τη δουλειά

Sivamurugan13

Hi Sir, I read your description very carefully.. Yes I can fullfill your work.. I build a chatbot in facebook for motorolaindia. Please take a look. For building a chatbot i use webhooks concept to get data to the Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
gavminddev

For 6 years plus of working as experienced and Sr. .Net Developer, I am confident to adopt and catch up technical details that suites my skill sets. I have more experienced in using C#.net latest frameworks. I mostly E Περισσότερα

₹1300 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0