Ολοκληρωμένο

web api form authentication issue - the code exists but needs correction.

I have particular infra problem regarding web api form authentication with a two phase connection.

1. connecting with user/password

2. receiving an sms key from the server

3. using this key to final connection

Environement is visual studio 2012 / C#

Ικανότητες: .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: web api authentication filter, web api authorize attribute, web api custom authentication, web api authentication and authorization example, web api authorization filter, iauthenticationfilter web api, web api 2 basic authentication, web api authentication example, web booking form script, vbnet web page form, joomla web login form, php api google authentication demo, web cgi form captcha, design web submit form, web email form, php web api, web api dhl, radius authentication source code, expressions web database form, html online form builder source code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Newe Ilan, Israel

Ταυτότητα Εργασίας: #17478258

Ανατέθηκε στον:

mdramindz

Hello, I Am Full time freelancer, 10+ years experienced in website and web application design and development. I work on ==================== Asp.net, C#, MVC, Angular JS, SQL server, Entity Framework, Andr Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $550 για αυτή τη δουλειά

AleenaIlyas

Hi there, I have read the details I am experienced with .NET, ASP.NET, C# Programming, Software Architecture. I can help you with this job, Please come to chat so we can discuss this job.

$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.0
sherifamgadnabih

i am a lead .NET software engineer and responsible for creating a web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$300 USD σε 5 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.7
feninsoftech

Hi, I have 10 years experience in C#, ASP.NET/ MVC with bootstrap, Jquery/Ajax and for services using WCF/Rest WCF/Rest Web API and SQL Server for the back-end. Involve in designing databases, Indexing Strategie Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.3
karunakartiwari

Hi, Greeting!! I have 12+ Years of experience in software Development and Project management. Your listed requirements closely match my background and skills. A few I would like to highlight that would enable me Περισσότερα

$666 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.0
$555 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
$555 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.1
Shuchi144

Hi Mate, Me and my team is expert in the Web development and deliver the number of projects and handle very tight projects and make possible with the number of best features. I can help you to build this job for Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.9
naravila

⭐⭐⭐⭐⭐ Hello ⭐⭐⭐⭐⭐ I'm a senior developer. I'm ASP.Net and web api expert, I have developed ASP.Net and web api for 5 years. web api is my skill, and I can do your task perfectly in a short time. I will make the Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
$744 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
vinisaac

I have more than 25 years of experience in web/software development and system administration. My latest work is [login to view URL] Have worked on many simple to complex projects in the following Skills Fu Περισσότερα

$694 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
rsharma583

I have strong hand in Web API and .Net framework. I will fix the issues which you will have on 2 phase authentication on web APIs . I am an experianced asp.net wen API developer. Ready to give live work demo. I am Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
GolpikInc

Hi, Quick Questions: - Can you give information about the API documentation? - Can you provide the platform link where the API integrated? My name is Bill, and I am the Business Analyst at GOLPIK. We are a Web Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
bubblesolutions

Hi there i read your request to fix c sharp code.I am here to help you make it. Feel free to replay we can discuss further. Regards:[login to view URL] ----------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
shahzain93

Hi, I am an experience Web/Mobile (.NET/ Php / Worpress / Android / IOS) app developer (Native / Hybrid) . I also have complete team for Mobile/Web app development. Relevant Skills and Experience ASp.Net, Entity fr Περισσότερα

$711 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
promptsoftech

Hello, We are having 10+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. Here are some examples of our portfolio: We have provided many enterprise-level solutions like ERP, CRM, HRMS, Payroll, POS, Onli Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
Horizonsoftsys

Hi we are professional developer and we can fix your issue with experience of html NET, ASP.NET, C# Programming, Software Architecture . we are looking forward to you. waiting for your response thank you

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neerajp2047

Hello, I'm a Senior ASP.Net developer with 2.5 years of experience. I have expertise with ASP.NET, C#, ASP.NET MVC, AngularJS, Angular 2 and 4, HTML, jQuery, etc. I have done may projects with Wep Api also. Let me know Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
bluecoded

Dear friend, We read through the job details We very much look forward to the opportunity to work with you and to make this occasion a momentous one. Can we have a discussion now ? Sample web development w Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
d3v3l0per

Hey, feeling interest to go with the project I have checking your requirements. My speciality: I STRICTLY BITE IF AND ONLY IF I CAN CHEW. Let's discuss more when u knock.i am ready to start your project.

$400 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
0.0
$722 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0