Ολοκληρωμένο

Simple Verilog Program.

Ανατέθηκε στον:

ahmedmohamed85

Dear sir I have more than 10 years experience in digital design using verilog please check my profile page and send me message Best regards

$25 USD σε 1 μέρα
(356 Αξιολογήσεις)
7.7

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $22 για αυτή τη δουλειά

raulbehl

Hello! I am an experienced Verilog programmer with over 3 years of professional work experience in the same field. I have the Quartus setup already done in my PC and should be able to help you out soon.

$25 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.9
mastor31

Hi, I have more than 7 years experience in vhdl and verilog coding. You will get many bidder for this. But if you want professional compact synthesizable coding, I must tell you that I am the best person. Regards, Ch Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
AhmedSobhiSaleh

Hi, I am a professional electrical engineer. I am an expert in designing and simulating digital systems and writing Verilog and VHDL codes I also have both modelsim and Quartus to test and confirm working code. You can Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
giridharreddy16

Hi, I have been working on Quartus and Xilinx for over 4 years in Verilog. Your requirement is a watch dog timer functionality. It is used in most of the router applications to detect if the system is hung. A trigger Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.2
rajeshyadavece49

I could write the Verilog code and simulate in Design vision or Xilinx. Code and simulation result will be delivered in 2-3 days after getting the bid.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moatasemfarid

I am a Nano-electronics Engineer who is passionate about digital design and HDL coding. I have checked the attached picture and the design looks easy for me. Thanks to my previous experience, the project will take 1 Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chiragrok

Hi, Logic you provide is not tricky. one think you mentioned. You want code on Quartus II. Is this okay if i provide you the design on any there tool. or provide you just only design's verilog file. Thanks

$15 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
u0sama

I am an Electrical and Electronics design Engineer having 4 years of experience in microcontroller programming, PLC programming, Embedded Systems, PCB layouts and circuit designing.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gireeshvegi

Presently doing project on FPGA using verilog.. Hope I can help you

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
minasameh9

Hello There , It is my first project but I am a digital design engineer who wrote very complex verilog codes for systems like PCIe protocol and FIR filters for bluetooth and used xilinix tools for FPGA and Synopsys too Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ba2expert

I work with Verilog/System Verilog/VHDL on everyday basis. I have seen the attached image, and I can write the Verilog RTL for the logic provided by you. We can create separate modules (3 total) for the functionali Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0