Ολοκληρωμένο

Simple Text manipulation project in Python

Hello! I'm looking for something in Python other languages would work too.

I have four .csv files.

File one has 28 observations and 8 variables v1-v8

File two has 280 observations and 8 variables v9-v16

File three has 1,120 observations and 8 variables v17-v24

File four has 840 observations and 8 variables v25-v32

What I'm looking for is a .csv file with 7,375,872,000 observations and 32 variables v1-32.

Each of the observations will consist of every pairwise combination of the observations from files one-four (7,375,872,000 = 28*280*1120*840).

I'm going to give the job to the person who can get the job done quickest. Please let me know if you can help.

Thanks!!

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: write mdi project simple text editor, simple java text output project, simple text analyzer project java, python string manipulation split, string manipulation python 3, text processing in python by david mertz pdf, python text processing tutorial, python text processing book, python text processing cookbook, python string manipulation substring, text processing in python pdf, python, simple database project python, simple project python, text classfication project python, classification text project python, simple java chat project, simple text messaging, simple medical shop project, simple text german

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #15712203

Ανατέθηκε στον:

abhi98041

i am a python expert and i can do your job. You can find my revviews in https://www.freelancer.com/u/abhi98041

$30 USD σε 1 μέρα
(119 Αξιολογήσεις)
5.8

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $33 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
8.0
$77 USD σε 0 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.0
algispetkuns

can do this for you Relevant Skills and Experience - python - data Proposed Milestones $50 USD - complete project

$50 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
panda34

Hi I can write a python3 script for this task, it won't take more than an hour to do Relevant Skills and Experience I've done only a few jobs here but you may check my top-rated upwork profile where I have done 250+ j Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
fra89

Hi, I can do it easily, I just need to better understand how the observation will combine together, just to be sure that I will do everything correctly. Please contact me Relevant Skills and Experience PhD student in Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
$20 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mseireg

In 3 hours Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $20 USD - .

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0