Κλειστό

Search program in C -- 3

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £152 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Can we discuss more about your project? I'd be happy to keep long partnership,if you'd like. Thanks. Relevant Skills and Experience I have full skills in C++ & C & C#, JAVA, PHP, Android, IPhone, Qt, ASP.Net, Web scr Περισσότερα

£150 GBP σε 1 μέρα
(841 Αξιολογήσεις)
9.1
liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. I am mastering c++ and I'm a good Mathematician. And also I have many experience and good skill about search algorithm. Let's go ahead with me Stay tuned, I'm still workin Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.5
vrcoder

Hi, I'd like to help with C programming for search. Please provide the details/requirements. Relevant Skills and Experience I have 5 star rating here for hundreds of completed projects. Proposed Milestones £100 Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.4
freelancerLatino

Hello, I am a guru with c and c++ ... please more details Habilidades y experiencia relevante c, c++ Htos propuestos £250 GBP - the job

£250 GBP σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.3
logos104

Hi. I can help you with the search. Please explain the task in details. Relevant Skills and Experience C, C++, C#, Java, Scala Proposed Milestones £190 GBP - a milestone

£190 GBP σε 3 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.7
vbhavesh448

I will develop the c# application as per your need. Ready to work on existing project or a new one. Relevant Skills and Experience I have work experience in c# dot net more than 4 years. I have worked with crystal rep Περισσότερα

£211 GBP σε 15 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.5
Mickelson

Hi Nice to meet you I have enough experience in C++/C# I want know more details You can check my profile and reviews Best regards Stay tuned, I'm still working on this proposal.

£150 GBP σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
ccpplinux

Please send me details of search program to be developed in c language. Then I will develop that program for you in c language. Relevant Skills and Experience I am very much comfortable in doing c and c++ coding in Li Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
waleedibrahim92

Hey I am an expert C programmer Relevant Skills and Experience I have finished many projects controlling many types of micro controllers using C programming language Project budget will depend on project details Prop Περισσότερα

£80 GBP σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
nodinh325

I am professional in C programming. I am very familiar search programming. I can help you with high quality. Thanks. Relevant Skills and Experience I am vary familiar search engine. Proposed Milestones £150 GBP - mil Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
arksong123

how are you,sir? I am a professional developer who has rich experience in this field. If you contact me, you and i will all be happy. Thank you for your reply in advance. Search program in C -- 3 .NET, C Programming Περισσότερα

£150 GBP σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
shobhanasaxena

Hi, On behalf of Cyber Security Infotech having experience of 5+ [login to view URL] have a team of experienced developers & designers who are capable of completing this project on time with quality. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

£233 GBP σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
trutony

Hi, I am a talented C & C++ coder. I won the championship 4 times in the international online programming contest sponsored by India. If you give me this project, you will get good result. Thanks. Relevant Skills and Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
rfurch

I'm interested in this opportunity. Could you tell me if it is under Linux, WIndows, etc? Best regards, Ricardo Relevant Skills and Experience - C/C++ developer for mathematical models and field bus protocols. - Hig Περισσότερα

£161 GBP σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
imteyazkhan85

Hi There, I am an expert freelance developer. I will create a search program in C for you as per your requirement. Lets see how much interesting opportunity this is. Relevant Skills and Experience I have overall exper Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
ardenraman

--Very Nice Job. Professional Algorithm & Math & Image Processing&Object tracking& Machine Learning expert. Best result in time----- Relevant Skills and Experience [login to view URL] I am very interesting for your project bec Περισσότερα

£100 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£222 GBP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gscano

I am skilled in C and need points on this website. Will complete your project fast and cheap. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

£33 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yoganandareddy88

I have worked and solved many programming puzzles. can complete before three days using any of binary/bubble/sequential search methods using c/c++/java. in 3 languages if needed Relevant Skills and Experience C,C++,ha Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
guptasanskar14

A proposal has not yet been provided

£111 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0