Κλειστό

RTL-SDR Based Frequency Hopping Receiver

I have installed GNU Radio over Ubuntu 16.04.03 LTS on two laptops. I have a RTL2832U+R820T Dongle and a USRP B100.

Now on one laptop, I need to create a GRC Flowgraph or write a Python Code so that the RTL dongle retunes (hops) to a new frequency upto 10 to 15 times a second as per a known frequency hopping sequence specified in the code.

Similarly, on other laptop I need to create a GRC Flowgraph or write a Python Code so that the USRP B100 transmits on the same hopping sequence and I am able to intercept the USRP transmission using the RTL dongle and listen to it through laptop speakers/headphone.

Please help me with the Python codes for the USRP B100 Transmitter and the RTL2832U Receiver. Frequency range to be used is 30-300 MHz.

Ικανότητες: Arduino, Ηλεκτρονικά, Linux, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: RTL-SDR, rtl sdr, home based job money upto, microcontroller based variable frequency drive, sdr rtl, multi code 433 mhz channel receiver, vhdl code rtl design mac receiver, radio frequency separation 450 mhz, automated article submitter script php web based, web based spreadsheet msaccess, buy web based crm, flash based sound recorder, arch fitters bid web based, insurance marketing company based commision

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Indore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16051495

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο ₹77777 για αυτή τη δουλειά

lokawiz

Hi, We will help you with GNU radio, GRC and SDR platform. We have very good experience with GNU radio and GRC simulation using Python for numerous SDR platforms e.g. HackRF. We have used extensively GNU radio and G Περισσότερα

₹77777 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0