Ακυρώθηκε

reconstructing visual studio 2005 std::wstring to work as a library for visual studio 2017

Basically, i have a dll that i hook into an old game. I want to apply some tutorial from a blog and it succeeded but the "Hello world" message displayed as this:

[login to view URL]

So i realized the blog writer was right when he said this :

///

Microsofts C++ library can be a bitch. If you compile on DEBUG, std::wstring will have an debug-allocator embedded, causing the structure to shift, the offsets to be wrong and your game to crash. Also, implementations and structure of STL-types might change over time. The game is build on VC80, aka. 2005. 13 years ago. The newer your library and compiler, the more likely is a broken code. Consider reconstructing std::wstring for your own use so you won’t run into problems using newer libraries.

///

So i need someone to help me with reconstructing std::wstring.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64

Περισσότερα: visual studio 2017 c++ compiler features, visual studio 2017 c++ compiler, visual studio 2017 c++ improvements, visual c++ 2015 vs 2017, _msc_ver visual studio 2017, visual studio 2017 c++ default version, what's new in visual studio 2017 c++, visual studio 2017 c++ features, visual studio 2005 create windows mobile project, visual studio 2005 send mail using outlook, visual studio 2005 point sale, visual studio 2005 database, create win32 project visual studio 2005, examples making windows forms application visual studio 2005, windows visual studio 2005, read access database visual studio 2005, visual studio 2005 setup deployment license aggrement, cut image visual studio net 2005, visual studio 2005 windows form, form visual studio 2005

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #17602434

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $30 για αυτή τη δουλειά

shivaneway

shall we discuss...

$30 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.5