Ολοκληρωμένο

python project to analyze pattern and check

You will design and implement a program that will

check whether some numbers, stored in a

file, represent a particular coding of a frieze, and

 either display the period of the pattern of the frieze and the transformations that keep it

invariant, based on a result that classies friezes into 7 groups of symmetries,

or output some Latex code in a

le, from which a pictorial representation of the frieze can be

produced.

And satisfied all the demand in the follow pdf and other files.

Ικανότητες: Μάθηση μηχανής, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: pattern python, pattern library python 3, pattern.en github, pattern3 python, pattern3, python static code analysis security, pip install pattern python 3, python pattern github, HELLO,I NEED A LITTLE PROJECT DONE REAL FAST AND WILL NEED A GOOD CODER TO DO THAT FOR ME.IF YOURE GOOD WITH PYTHON YOU ALSO WEL, You Have Active FB account which have 2-4 years old. Then bid and earn per day $2-5 -- 2, by selling some goods at rs 31 a salesman loses 7 on his output find out the percentage of profit or lose when he sells the same, so final output should be two files modified image and csv file, php form output csv code, appengine java python project, python project beginners, open erp python project, analyze pattern image visual basic, python column output tab, basic python project, python project samples

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17039261

Ανατέθηκε στον:

$250 AUD σε 5 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $517 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello, I can help with you in your project python project to analyze pattern and check. I have more than 5 years of experience in Machine Learning, Python, Software Architecture. We have worked on several similar pr Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.1
$1000 AUD σε 14 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.3
CrazyWebGuru

Hello, I have 8 years of experience with Python, Java, PHP, jQuery, CSS, MySQL. I think i can do your job perfectly. Please ping me for more details. Thanks.

$722 AUD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.2
$600 AUD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
prefectworld

am a specialist and sure of what I can do and convey. I can deal with Machine Learning, Python, Software Architecture, Solidworks, Arduino, Python, Java, c+ Matlab, among others. I am requesting an opportunity to work Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
algorithmical

Hi, i have a lot of experience in python and machine learning, I've read the file you sent, and it looks like an interesting task. please contact me for further details.

$277 AUD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
Tanviallcad

Dear Project owner Greetings of the day This Is Priyanka able to do your job as we have number of resources at our development center, we are serving worldwide from last 16 years. For more about us please visit www Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
Treleaf

We are group of engineers worked in OEM industries for more than 25 + years of experience in product Software & electronic industry. We have worked in Python, Java, Php, django platform for web application and analy Περισσότερα

$750 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0