Κλειστό

Python 3, PostgreSQL 10, API integration and VBA knowledge an absolute MUST. -- 2

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $153 για αυτή τη δουλειά

DarkKnight2206

Hello! I am a python developer. I looked at your project and it seems interesting. I have all necessary skills required for this project. Ping me to discuss in detail.

$140 AUD σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
MaryumAkhter1

I am a Python developer with 4+ years of experience that specializes in multi-platform applications using PyQt, PySide/PyQt,Scrapy, BeautifulSoup 4, Pillow, Matplotlib, Xml, json, and csv modules, Celery I am also wo Περισσότερα

$165 AUD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
JohnROBE

sir have a look at my profile texted below: I have been ReactJS and react native for 2 years and accumulated rich experience. I am familiar with Redux, flux. I have migrated many apps of clients from native to react n Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0