Κλειστό

Python Expert.

Hi!

I am looking for a python expert.

If you are an expert in python, please bid in my project.

Looking for your good experience in python.

Ικανότητες: Linux, Machine Learning (ML), Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά

Περισσότερα: how to become a proficient python programmer, master python programming, python expert help, python for beginners, learn python, python tutorial, python progression path, python projects, looking quickbooks expert, hire expert bid project, looking nagios expert, looking seo expert, looking phpld expert, looking joomla expert, looking oscommerce expert, looking moodle expert, looking wordpress expert, looking python company, looking vbulletin expert, bid project looking photoshop professional wedding photos

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 19 αξιολογήσεις ) VIENTIANE, Lao People's Democratic Republic

Ταυτότητα Εργασίας: #17322345

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $85 για αυτή τη δουλειά

edecena75

Hi... I am a Python and Machine Learning specialist, certified by Freelancer. I fully understand your project and I am sure I can help you. Let's discuss details by chat.

$100 USD σε 2 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.2
schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Python Expert and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and satisfying results... We have professionals wo Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(64 Αξιολογήσεις)
6.4
$83 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.0
aki003iitr

Data SCientist with more than 4 years of experience in Working on Python.I have worked on multiple projects with diverse requirements like scraping ,ai,machine learning etc.

$50 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
6.3
AndrejStastny

Hi, How are you? Thank you for job posting. I read your project description carefully and I understood what you want. I have rich experiences in web developing and all branch of web technologies. If you trust me I c Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.9
abhilashtv

Hi, ➲ 7+ years of full-time experience in Python / Django with 50,000+ Upwork hours billed and 50+ successful Python projects ➲ Upwork Top 10 Certification for Python and Django ➲ Guaranteed Results Policy: Pay only Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.5
$77 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.1
okasha12

Hey I can work on python for you .We can discuss your requirements in more detail on chat and let’s get started. I have a lot of experience, which also reflects in my work. You will get best results. Looking forward to Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.3
$83 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.0
Vadimwang

Hello Having experience of python, I can do what you want. Python is my primary programming language. Let us discuss details in chat.

$80 USD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
kahilH

Hello i am software engineering student . i have done many projects before using python . with 3 years of experience with this language . my projects were about home automation . cisco network autoconfig . instagram bo Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.3
shinelancer

*** I have experience writing many python project. I want to discuss with you about this project. thanks.

$100 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
DarkKnight2206

Hello! I am a python developer. I looked at your project and it seems interesting. I have all necessary skills required for this project. Ping me to discuss in detail.

$50 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.1
divumanocha

Hi, Warm Greetings.!!! I have been really very happy to see a job posting which is 100% fit for my skills. According to the job description, you need a Python developer to assist you in your project. -I am Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
roshanasim

I have worked in python for 5 years. I have developed a mental health project expression recognition in python integration with android, natural language processing in python, regular expressions handling, development Περισσότερα

$72 USD σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
supersuntech

House object detection for an Australian client -Traffic light detection for a self-driving car startup -Logo detection in a video stream for a Israeli brand endorsement company [login to view URL] - classification for different f Περισσότερα

$83 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.7
midyasudip

Hi, I have graduated from IIT Kharagpur and have profound experience in data analytics and automation using [login to view URL] visit my github([login to view URL]) for my python ongoing projects and coding skills. Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
nitinbhardwaj01

I am [login to view URL] from IIT Delhi. I have done specialisations in machine learning and deep learning. I have worked on Predictive Analytics,data mining, Object Detection and Object Recognition problems. Some of the samp Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
kitty120

My offers include the complete python development of your project as per your specification. i am good in python development plus a student which have working in the field for more than a year so i am willing to work o Περισσότερα

$83 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
sinhprous

I have strong experience on python and machine learning I have strong experience on python and machine learning I have strong experience on python and machine learning

$61 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6