Ολοκληρωμένο

programming Java

The input: The attached file ([login to view URL]) has words of five characters separated by a line.

The output: reverse the order of the words and produce the output file ([login to view URL])

Requirements: Use linked list data structure to reverse

this is the linked:

class LinkedList {

static Node head;

static class Node {

int data;

Node next;

Node(int d) {

data = d;

next = null;

}

}

/* Function to reverse the linked list */

Node reverse(Node node) {

Node prev = null;

Node current = node;

Node next = null;

while (current != null) {

next = [login to view URL];

[login to view URL] = prev;

prev = current;

current = next;

}

node = prev;

return node;

}

// prints content of double linked list

void printList(Node node) {

while (node != null) {

[login to view URL]([login to view URL] + " ");

node = [login to view URL];

}

}

public static void main(String[] args) {

LinkedList list = new LinkedList();

[login to view URL] = new Node(85);

[login to view URL] = new Node(15);

[login to view URL] = new Node(4);

[login to view URL] = new Node(20);

[login to view URL]("Given Linked list");

[login to view URL](head);

head = [login to view URL](head);

[login to view URL]("");

[login to view URL]("Reversed linked list ");

[login to view URL](head);

}

}

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: java programming youtube, java programming download, java programming tutorial, java programming for beginners, java programming software, java programming pdf, learn java programming, java programming course, data structures linked list java, data structures linked list, use list command socket programming java, create manual data list java, write java method put large number linked list, requesting list command socket programming java, coding java input data shp, input number list separating digit java, list linked java double, INPUT DATA EXCEL, details input data, chinese english typing input data

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) seoul, Korea, Republic of

Ταυτότητα Εργασίας: #16658749

Ανατέθηκε στον:

vvishalsahu

Hi, I am a software developer with 7+ years of experience especially in Java, C# and PHP. I have worked for different multi national companies like Infosys Technolgies & TCS and also for a startup organization. I Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.1

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $22 για αυτή τη δουλειά

$30 USD σε 1 μέρα
(445 Αξιολογήσεις)
6.9
iridescent2x15

Hy I am software engineer and have completed many java project. Feel free to contact with me. Thank you

$30 USD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
6.1
Ipullar

I can do it in a few hours. I have a degree of data structure and algorithm. I think we should talk. Let's build success. Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
HetalVyas

Hi there, An expert Java developer here with more than four years of experience. I have developed many web-based, desktop-based and console-based applications using Java. Perfect fit! I read the requirements rega Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
$17 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
patelanil9

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
redraylight

Dear Sir. I have full experience of c++ and c program. I took part in ACM ICPC in university so I ever solved list link problem . And I've done project similar to yours before. I use VS 2013 and I ever done Fetchin Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
2.9
saniasnain00

A proposal has not yet been provided

$13 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0