Ολοκληρωμένο

PDF Number of Pages

Ανατέθηκε στον:

mrherkar

Hi, I could develop a Windows .NET app for this. Is it Microsoft Excel? Authentication is need to download PDF files?

R611 ZAR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8

38 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο R900 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Greetings, I can start your job immediately. Read your project details and can complete your job as per your expections . I have more than 7 years of experience with excellent knowledge of Data Entry, Data Proce Περισσότερα

R1500 ZAR σε 3 μέρες
(302 Αξιολογήσεις)
7.7
saqibmunir55

so u want an application that will tell u about number of pages in each pdf? and also pdf links are from same site or different sites?

R1031 ZAR σε 3 μέρες
(530 Αξιολογήσεις)
7.2
bd100m

I am Expert in Data Entry. I am interested to do this project. I am efficient and detailed oriented. I can start now.

R1088 ZAR σε 2 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.8
R1088 ZAR σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.5
sergpooh

Hello. I have an experience with pdf, excel and web data processing. I can make a good solution for you.

R1666 ZAR σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.0
younus15

Hello. I can do your project in less than an hour according to your description with full delivery and without error. I would also complete your project with the highest precision and quality. I have extensive exper Περισσότερα

R500 ZAR σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.5
TechNamrata09

Hello,I have gone through your project description for fetches the number of pages of each pdf document and adds it to the spreadsheet in a column. Kindly share pdf document. I have expertise in all types of Manu Περισσότερα

R947 ZAR σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
R265 ZAR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
Bestever786

Hello dear client I am expert in data entry from PDF to Excel and from Excel to PDF so I will serve you in a better way please hire me for this project thanks

R1666 ZAR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
sg11513

Hi, Greetings! I have 7 years of experience in data entry assignments. I have expertise in web research and data entry assignment using sources like linkedin, hoover, jigsaw and other unique sources. kindly have look Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.6
kkc1985612

Hello.., I’ve carefully gone through your job post. I have more 8+ years experience in Web scraping.I am very much interested in your project with all of your requirements.

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
gracefulwork

I can check all pdf pages and pull pages nos from them using php and write them in your excel sheet. thanks. please give me further details. Thank you.

R1666 ZAR σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.9
mindzcreativity

Hi how are you? I am ready to start right now, i have 4 years experience of that type of work. I can assure you that i will provide you high level of satisfaction and support to gain your confidence. I will be in t Περισσότερα

R250 ZAR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
ArtLand412

Hello, I have read Your project description regarding GRAPHIC Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start immedia Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
InnovativeArt10

Hello! I'm super-cool GRAPHIC DESIGNER and I can make really high-quality job for you. Confirmation of my words - my profile and portfolio. https://www.freelancer.com/u/InnovativeArt10 To create Any Graphic Des Περισσότερα

R230 ZAR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.9
codingCafe

hi, This is Rahul , i am full stack freelance web developer, i will create a script for you to count number of pages in each pdf and and adds it to the spreadsheet in a column Over the last 2.5 year I have develop Περισσότερα

R500 ZAR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
R1088 ZAR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
viswakarmaya

wold be completing the project in a day, kindly send me the sample excel sheet for testing and execution of code.

R210 ZAR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
R210 ZAR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
Graphiczone27

Hi, I am interested in working with you on your PDF Number of Pages project. Please check portfolio link :https://www.freelancer.in/u/Graphiczone27 I have experience of working on photoshop,corel,illustrator an Περισσότερα

R340 ZAR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1