Κλειστό

need a python expert help

9 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $7/ώρα για αυτή τη δουλειά

developersperhr

I Will Write Any Kind Of Python Applications Scripts And Guis I am working as a Python developer for 4+ years now. I will be your python developer under this gig.. in this gig I will provide these services, Scripts fo Περισσότερα

$19 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
topithub

Hello dear, I have an expert worker in Python and some other languages. I have 7 years experience in the developing and I also give your free of cost services after the completion of work. I am 24 hours available for Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
WIFTCAP

Hi, we believe we can take care of your requirements. We will be happy to discuss your requirements in detail and take this forward. Previous Work : We have worked on several projects on Python, Django including http Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
milindaudichya

Hello Sir/Madam, I am good when it comes to understanding python code. I have recently written several scripts in a systematic way using Python. You can check here : Microsoft eBook Giveaway's All eBook:-https://githu Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
uzairnaseer920

I am a Python developer with 4+ years of experience that specializes in multi-platform applications using PyQt, PySide/PyQt,Scrapy, BeautifulSoup 4, Pillow, Matplotlib, Xml, json, and csv modules, Celery I am also wor Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.6
ashwindas1

Hello I will appreciate if you please share more details about Scope of Requirement. I have 7+ years of experience in Web development and currently working as a Python/Django Developer. I have an experience as a We Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
codebid91chrish

I'm site page master and application fit with 6+ years experience checking and keeping up complex web applications and targets. I've passed on applications for monstrous affiliations in like manner as rejected. Her Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vivekknn

Python Developer Develop and maintain ETL pipelines in and out of data warehouse using combination of Python, Snaplogic, SQL Server, SSIS and Snowflake SnowSQL with a focus on performance, reliability, durability, data Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kojomcroni

I have been working on kivy for about 5 years now and i also collaborate when i can on the project, i have built apps with maps and support for multi database with kivy. Please look at my instagram profile for some of Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0