Σε Εξέλιξη

Need an C++ expert to customize and add new features on C++ Apps made with QT Creator

I have an C++ apps for moving object generation. What i want to add :

- For the random generation we used uniform distribution only i want to add Poisson distribution and Skewed distribution.

- Some new attributes to the objects (such as the lifetime).

- Histogram Graph for velocity frequency distribution.

- The current version use 2D for Airplane and Helicopter Objects. Need to change it into 3D .

- Add Specific points on the object's visualization screen.

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++, OpenGL, Φυσική, Qt, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: Customize and existing software and add new features, Codeigniter Expert to add new feature in current Website, i need a character that has him caracteriscas counter-strike player plays with the awp weapon use of green razer headset a keyb, qt apps, qt quick designer download, qt ui framework, qt tools, qt project, qt c++, hmi development using qt, qt creator c++ download, c++ programming, opengl, need expert microsoft word program, need expert photoshop, need expert php flash consultant, need expert software cracks, need expert delphi programmer years experience, need expert volusion coder, add cascading features web form

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Busan, Korea, Republic of

Ταυτότητα Εργασίας: #17401248

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $157 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello Sir, I have reviewed your job details and I am sure i can deliver you the job with you satisfaction. Relevant Skills and Experience I have more than 5 year of experience in C++ Programming, OpenGL, Physics, Q Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
erndsglts

i have 7 years experience in Qt,c++ on linux and windows. i have 7 years experience in Qt,c++ on linux and windows. Relevant Skills and Experience i have 7 years experience in Qt,c++ on linux and windows. Proposed Mi Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
jdayyeh

Hi, I can take a look at your Qt project to see if I can add the functions and features you described. I will give you an estimate after I examine the source code. Thanks Relevant Skills and Experience I have been dev Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.1
roshanasim

I have a high knowledge of Matlab/Octave, Python, Simulink, C, mikroC and Arduino, PLC programming: LD, ST, FBD/CFC, SFC and IL, Audacity, UsborNexus/Nexway and Open/Libre/Microsoft Office. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$135 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
atalukdar

Poison distribution and Skewed distribution I have to read, Its long back from my graduation. Next Qt/physics (bulet or any other engine) I have already worked and will be able to do it. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
Xiong402Jin

Hi Sir. I read your job post carefully. This is very interesting job for me. Relevant Skills and Experience I have good experiences and skills with C++ programming. In my past work, I developed many C++ program perfe Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
ltiosk

Dear Sir I've read your job very carefully and understand what you want. Relevant Skills and Experience I'm a excellent C++, Qt programming , Data Structures and Algorithm expert. I have developed many projects. Prop Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
DevelopingXpert

Hi, I have understand your project very well related to software development.I have 14+ years of experience . Relevant Skills and Experience My expert skills are C,C++,C# Programming,Software development,Software ar Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swappitweb

.. Relevant Skills and Experience .. Proposed Milestones $120 USD - Project milestone We are a web developing and designing company with various other facilities such as web content and digital marketing related to Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
usama3500

Hey, I can do this task for you. I have read your details about this work. I will do it as per your instructions and beyond your expectation. I have experience of these types of tasks. I am looking forward to hearing Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bubulizer

I wish to be hired for the advertised job. As a Theoretical Physicist armed with C++/C# etc, I'm the expert you're looking for. I've the required skill and discipline to deliver the best you desire Relevant Skills and Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0