Κλειστό

Mods required for an Autoit Script

I have a simple autoit script comprising 500 lines of code, a basic gui and basic dialling process.

I need some basic mods to it including:

- recognise dead/engaged tone/not recognised voice and end the call

- identify if the call has died before its specified end time and move on

- improve the current option for calling between given times to also include dates

- additional options for providers / called numbers

- allow software updates to automatically happen from a server - including rotation of numbers (config settings) for users

I need an experienced autoit dev or someone who can easily pick it up to make the mods - need to be familiar with git as code repo is in bitbucket.

Can start immediately.

Ικανότητες: AutoHotkey, Programming, Scripting, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: autoit $cmdline, autoit command line parameters example, autoit integer division, passing parameters to autoit script, autoit run exe with parameters, autoit round down, autoit cmd, autoit mod, php coupon website script php coupon website script, control autoit script, autoit script screenscrape, bash shell script calling bash shell script, simple autoit script, script favicon generator free script, script upload progress bar script, autoit script upgrades, migration script joomla mambo migration script, script read file include email, autoit script database, autoit script telnet screen

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #15970355

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $155 για αυτή τη δουλειά

dany3j

Check Current Script. Fix Issues. Optimize Current Script. Add all requires modifications. Relevant Skills and Experience I'm an AutoIt Expert. You can find a reference about my looking me in the Official AutoIt foru Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.5