Κλειστό

matlab program on cost optimization of deregulated system - 13/10/2017 03:13 EDT

12 freelancers are bidding on average ₹21805 for this job

VolKa

Hi. I am very good in Matlab and have an experience in implementation of different optimizations using Matlab. So I think I will be able to do this. Please provide more information. Regards, Volodymyr Relevant Skills Περισσότερα

₹20000 INR σε 10 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.0
bchandra1955

Professional engineer with 39 years experience here Relevant Skills and Experience matlab / similink coding 9 years Proposed Milestones ₹25000 INR - full pls discus after attaching detals

₹25000 INR σε 10 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.1
₹27777 INR σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
davidngo817

--------------- Matlab expert -------------------- I have extensive experience in optimization problem using GA, NN, PSO, GWO and PCA. Relevant Skills and Experience Matlab Proposed Milestones ₹12500 INR - 1

₹12500 INR σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
dinhfreedom

Dear Sir I'm very interested in this project because I have completely finished the several projects related on optimization of system with complicated constraints using several techniques such as GA, Relevant Skills Περισσότερα

₹15000 INR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
dongmei1993

I have many experiences in optimisation of cost using Matlab. Moreover I'm an mathematician and I know recent development in optimisation techniques. So I can do your project with high quality. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
trutony

Hello,dear! I hope to work for you.I am a talented matlab coder and have a lot of experience in this field.I have already solved several optimization problems using [url removed, login to view] feel free contact me. Relevant Skills Περισσότερα

₹12777 INR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
Humaira1245

I can do your project for 25000 INR within 5 days maximum. Relevant Skills and Experience I am an electronics engineer and I have done a lot of work in Matlab like complex image processing, face recognition, extractio Περισσότερα

₹27777 INR σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
LeonovTim81

hi Relevant Skills and Experience math Proposed Milestones ₹27777 INR - 1

₹27777 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
EXPERANTO

We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, SIMULINK, PSPICE, NS2, NS3 based IEEE papers. Relevant Skills and Experience One of the tasks that can be done very perfectly by us. We are highly Περισσότερα

₹16666 INR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
freelancerkpis

We are happy to bid on this project. We provides dedicate developers and Development and design services as well. ***** We are having a great team of Mobile developers with 7-8 years of experience Relevant Skills a Περισσότερα

₹34722 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0