Κλειστό

Making a task repeat itself 300 times a second without lag

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €127 για αυτή τη δουλειά

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 7 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under Linux environ Περισσότερα

€120 EUR σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.8
Weebside

Hello, I am software engineer. I have read the description and I would like to work for you. For further details please inbox me. Thank you so much. Having Perfect Expertise in Required Programming Language and Frame Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
5.8
Iwori

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. I look forward to working with you on this and future work.

€155 EUR σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.1
conreys

Dear sir. I am very interested in your project. Over last 8years,I have many c++ programs and such of them was very good. I have been developed c++ tcp/ip ,multi-threading program and etc. Could you explain your pr Περισσότερα

€200 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
leemilun

Hello, Dear Nice to meet you. I've read your post carefully. I'm C++/C# expert. Please discuss more details on chatting room. Regards. Gao M.

€222 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
BeshoyMousaKhair

.........................................................................................................................................

€150 EUR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.6
limillion819

Hi there. I am very interested in your proposal. I can instantly help you with your starting project with a successful completion. As a c expert, I ensure for a perfect ongoing project. You will never be disappoint Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
qingbi53

Hi there,I see you're looking for somebody to Make a task repeat itself 300 times a second without lag I am expert in the following C++,C#, .NET,Software Architecture,Windows Desktop,Python,MySql,MS Sql,PHP,JAVA,HTML, Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
RiccardoSottini

Man, i think that probably it can't be possible, but in these days if you want i can try to fix the code to call that function 300 times a second without lag Probably i also need to modify the function that the progra Περισσότερα

€55 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
RexTheCoder

Hi there. I am a seasoned software engineer with rich experience in C/C++ programming. I have been working for more than 10 years and have a master degree in computer science. Could you please send detailed require Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.5
muktadirkhan889

I'm programming in C++ since 6 years so it would be a piece of cake for me. I'm a budding software developers who knows C,C++,Java,Pythom,Web Development, Android Development etc.

€30 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jshah29

Hello, I am ready to work on your respective project for a very nominal fee, as I think this is a very small task which does not deserve a lot of pay in return. I have worked in C++ for just short of a year now an Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azeemrana85

Hi! I hope you will be doing great. So, I've been into competitive programming and it teaches us to build optimized programs by using right techniques and algorithms. So, I've done a number of such tasks which required Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lekhishivek

Hey there, I am new to Freelancer but certainly have a good experience in programming and algorithms. As a part of my hobby, programming have become part of my life as I program for my research work as well as for deve Περισσότερα

€34 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahh22

Hello! Making tasks repeat via programming is usually pretty simple. I'm a professional C++ programmer and I'd be glad to help. What sort of task do you need repeated?

€155 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
subhammishra14

Let me do it Relevant Skills and Experience Working with cpp

€31 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hassaan8010

I m a computer Scientist with vast knowledge of programming especially C++. Doing it for past 3 years now. I'll do you task within 2 days with 100% accuracy.

€66 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ipsita17

As I am patient in nature ,I will be able to put in hour and complete the project on time with perfection and accuracy.

€111 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BishoyBt

I am assuming the crucial part here is to accurately run the task 300 times a second without lags or letting it happen more than this number of time. I have a good experience with realtime software development. Please Περισσότερα

€77 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
satyap176

Worked on Algorithms Design in C++ , C , Java .1 year Experience in Algorithms and Data Structure in C++, Expertise Recursion in C++ and Java , Software Development and Testing. Industrial Experience in Software D Περισσότερα

€155 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0