Σε Εξέλιξη

Java Developer -- 2

We are looking for a Java developer to integrate a fingerprint reader into our software. Must also have knowledge of linux. The SDK docs are attached.

Experience with hardware interfacing is an asset.

Ικανότητες: Java, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: we are looking for a software developer, looking for a java developer, java developer software, a java developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 45 αξιολογήσεις ) Ottawa, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #9664892

13 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $7/ώρα για αυτή τη δουλειά

vorasiddh4it

Hello, We have 9+ years experience in Java software development. We have successfully developed 400+ projects and Games, Image processing (GIS), Network programming, Web development and mobile apps. We use Ne Περισσότερα

$10 CAD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
indiasofttel

Hi, I reviewed your requirement for integrating the finger-print reader in java and it is looking good for me. I have huge experience in fingerprint technology. I would like to discuss further and work your project. Περισσότερα

$6 CAD / ώρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.9
TechStormTeam

Please kindly check my PM and get back to me for further discussion. Looking forward to hearing from you.

$8 CAD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
kuntarajkumar

Hi, I have very good experience in handling Fingerprint, IRIS and Photo Capturing Devices in both Windows and Linux . I have implemented many projects. One of my project is VFS (Visa Facilitation Services) Biometric Περισσότερα

$5 CAD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
abstudios

Hi, I can integrate a fingerprint reader into your software. I am experienced with linux and java programming, and also with hardware interfacing. I do not see the sdks attached, but I bid the last time this project wa Περισσότερα

$8 CAD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
PKSocket

Dear Sir/Madam, I have 4+ years of experience in Java, J2EE, Spring MVC, SDK integration, Java API's and more. I have been working as a freelancer from last 3 years and i can easily handle the project of any size and Περισσότερα

$8 CAD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
NextGWEB

Hi, • I have 10 years of experience in JAVA and open source Java based web technologies. • My Carrier is start with java web based development to till today. • Throughout my carrier I have involve complete product deve Περισσότερα

$7 CAD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
annaxtechnology

Hello Sir/Ma’am, Greetings from Annax Technologies Team! Thanks for spending your valuable time to review my bid. We are really eager to work on your project. We believe in ORIGINAL and QUALITY work since work is our Περισσότερα

$5 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mike3344zhang

A proposal has not yet been provided

$11 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
web2printexpert

I can develop what you requested but we need to discuss the details. I have been working as software developer since 1993. C/C++/Java/C#/ASP.NET/ActionScript/QB API/Shopify API, MS Access, Visual Basic, VBA, Excel, Περισσότερα

$5 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$7 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vitamin4ik

Hello! Java developer with experience. Took part in hardware interfacing projects. What is the fingerprint reader model? How can I get SDK Where should I integrate it? Regards, Vitaliy

$5 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0