Κλειστό

C , C++ , C# , Java Developer

44 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $144 για αυτή τη δουλειά

goalscoreplayer

8+ years of experiences in C/C++/JAVA programming. I have read your project description fully. I can understand and finish it wonderfully. I guarantee high project development and quality as a senior full-stack Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.6
Piao217

Hi I have developed many Windows desktop applications in various fields including Web API integration & Office Automation & Web scraping & User activity monitoring. Especially I have a very rich experience in busines Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.1
bianyunzhi95

I hope to see you in chat. Though I am new to freelancer.com I am an experienced java/c++ developer with full-stack knowledge and career. I'm sure I can do this perfectly. Thanks for your kind attention.

$200 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.9
florinbacu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.0
cuntianhong

How are you? I'm an AI, C/C++, Java and python expert. I can process your project in time. If you select me, I will provide you good service. Thank you for your reply. Best Regards.

$250 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.8
shinelancer

*** I have good experience on C/C++/C#. I am ready to do your project. I want to discuss with you about this project. thanks.

$111 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.4
DevStar925

Hi, Dear Employer! I am really interested in your project. Familiar interface and simple algorithm encourage your work. • Languages: C, C++, Objective C , C#, ASP.NET, Swift , React JS, NodeJS, PHP, Java, SQL, HTM Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
leemilun

Hi, Dear. Nice to meet you. I've read your post carefully. I'm C/C++/C# expert. Would please discuss more details on chatting room. Regards. Gao M.

$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
BestPartner4You

hello,dear. I have read all your requirements for 'C , C++ , C# , Java Developer' and I fully understood it. I am confident and I am sure that I am able to finish this project. Please come in contact with me, so that w Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
roshanasim

I can develop this in c# .net and it will not required you to install outlook or office etc. it will be simple independent EXE. I have more than 7 years of experience in the windows applications development and w Περισσότερα

$135 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
huangxiangyan

Dear sir I have a detail look to your project, I'm sure I can complete your project. My price and period is negotiable. I am on freelancer all day and I will implement all things you want perfectly. We can discuss Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.6
kalyanprakash4

know only c and c++

$111 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
qingbi53

Hi there,I see you're looking for somebody to change your software. I am expert in the following C++,C#, .NET,Software Architecture,Windows Desktop,Python,MySql,MS Sql,PHP,JAVA,HTML,CSS etc. I understand exactly what Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
SecureForYou

Hi,Sir. I checked your all requirements and understood what you want. I've already done this kind of project before. I'm a professional programmer with 12 years of experience. If you award me, I'll implement all of you Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
codedancer3

Hi bro. I have read your description and i am so interested in your project. I am confident in your project and I can finish it clearly on time. I am well experienced and skillful Java and C++ programmer. I have Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
misraanu

Respected Sir/Madam, I am experienced C# developer with 8+ years of experience. I will like to pick up this job and deliver high quality and clean code in optimum time. Looking for positive response from your end. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
donghyukchung

Dear client. Very interesting in your project. I have great skills and experiences in C/C++, C#, Java programming. Please text me if you interest in my bid. Thanks.

$150 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
dimuthufr

Dear Sir, I am a experienced Software engineer with skill of Asp.net C# web application and windows application development. I would like to complete your project as your needs. my previous work you can see: http:/ Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
rwhitesnow125

Hello. I've developed a lot of projects in C/C++, C# and Java. I've ever developed ALPR using OpenCV and KNN in C++, Object Detection using YOLO in C# and many algorithmic and data structure problems such as 8-puzzle, Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
rixiang3

Hi, how are you. Glad to meet you. I have long experience with C, c++, java programming. I am sure you are fully satisfied with me in this project. I hope your response sincerely.

$222 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
3.9