Κλειστό

Java EE Developer-2018

27 freelancers are bidding on average $567 for this job

trustus

Hello, We have a team of Skilled Java-J2EE professionals with experience up to 8 years. ===== Our Expertise in Java / J2EE : * Desktop Applications : Swing, Eclipse Rich Client Platform, AWT, SWT, RMI * Περισσότερα

$750 NZD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.7
hawkscodeaus

Hi, I am Simon from Australia. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following skills ... 1. HTML5 2. CSS,CSS 3 & LESS 3. JS (Angular JS, Backbone JS,React JS, node.js, ex Περισσότερα

$563 NZD σε 7 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.9
juniadsarfraz

Java and Java EE EXPERT here. Contact me with more details. I am interested. Thanks

$360 NZD σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.7
lampcagriya

Greetings from Agriya! Agriya is an experienced Indian mobile app and web development company which provides cost-effective solutions to the online world. We will accomplish your dreams and help you to outshine in t Περισσότερα

$833 NZD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
expertatwork

Hi there, I have developed a lot of REST webservices (jersey and spring). I can help you with your j2ee work. Please reply, we can discuss further and get it started soon. Thank you!

$299 NZD σε 4 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
5.8
codeblockinfo

I have around 10+ years experience in Java/J2EE/Node.js/Python/AWS development. Following are the list of expertise I have - 1. Frontend Technology - HTML,CSS,JQuery, ExtJS, Dojo,D3.js, AngularJS 1,2 , NodeJS,Expres Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.8
tumakha

Dear Customer, My name is Yuriy Tumakha. I am Senior Scala/Java Developer with 12 years of experience. You can look at my Java JSF examples [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$750 NZD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
mayalogic

We have team of expert JAVA Developers from many years. Let's discuss the details to proceed further.

$555 NZD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
Shatrughna2110

Hi There, I should be able to create required Restful webservices and changes on AWS. Please let me know. Thanks! Best Regards, Shatrughna

$490 NZD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
akshayatm

Hi Sir, I am an experienced software developer expert in java ,j2ee , spring,   hibernate orm, webservices,xml xslt, db like technolgies. I can do this. pls contact for further progress.

$750 NZD σε 15 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
laxaar

Hello, I have read the brief project description and I fully meetup the technology requirement mentioned in the project description. I have 4+ years of experience in Java development and familiar to JSF, Rest Web Περισσότερα

$777 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
anuragiitk

I am an IITK graduate and I have 11 years of experience in software development. I have 100% completion rate and I have finished projects with the highest level of customer satisfaction. We are a team of rockstar en Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.6
badrZr

A proposal has not yet been provided

$666 NZD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
MaMingMing

Hello how are you ? I would like to bid your project. I am a experienced web developer with more than 15+ years of experience. I have great track records with high quality of projects delivered in the short amo Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
slimane01

Hi there, I hope you are doing great, I'm a java j2ee developer, I have my own Java J2ee service that I would love you to visit: https://customersalesbooster.com. it's developed with spring boot / angularJs and it's Περισσότερα

$666 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
$666 NZD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
fabiansilva1061

I have good experience working with these technologies, I have worked in business projects in my country and some projects in freelance, but not so big. I like to work with documentation and also with some monitoring Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
ritwebtech

hey there, Yes I have experience on java ee (JSF, Rest Web Service, JPA, EJB) experience. I’ve carefully gone through your job posting I ’m an expert J2EE/Spring3/Spring4/Hibernate/JSP/Servlet/log4j,Spring secur Περισσότερα

$833 NZD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.9
$722 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alfacoderr

Regards, Hi, I have studied the materials you supplied and know I have a better understanding what needs to be done to accomplish your goals. I have already completed a lot of similar projects in the past. I would Περισσότερα

$251 NZD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0