Κλειστό

Java Client Test Kafka ACL

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $50 για αυτή τη δουλειά

khangcnttit92

Hi nice to meet you with more than 8 year in java kafka rabbitmq so i can do it for you . thanks you

$100 USD σε 1 μέρα
(111 Αξιολογήσεις)
5.8
roshanasim

I have experience using R for statistical analysis and machine learning and have worked on various data science projects such as recommender systems with NLP components, data mining with associative rules, etc. I also Περισσότερα

$37 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
Manavx

hi, I have 3+ years of industry experience with expertise in Java, Kafka and spring. I can easily do this project for you on budget and in time. Hope to hear from you.

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
Abdullahtoraman

Hello, I am admin of kafka. I want to talk details. I am interested in your project. I completed projects about kafka and kerberos. You can see from mu progfile. Please let me know if you did not hire any freelancer.

$40 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
Kurbhatt

Yes, familiar with your requirement. Stack overflow: [login to view URL] (Top 10% in The World) GitHub: [login to view URL] LinkedIn: [login to view URL] Περισσότερα

$35 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0