Κλειστό

and income blog

24 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο £39/ώρα για αυτή τη δουλειά

leadconcept

Hi there, I was wondering, if you can please share requirements of your ASP.NET website or can you please click on chat button to start discussion about your project? You may ignore the bid amount for now. Loo Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
8.2
arhamsoftltd

Hi Dear, I can certainly make your required system. I have hands on experience in .net, asp.net, MVC and making systems before with exceptional skills in php advanced frameworks and asp.net and extensive knowledge Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(97 Αξιολογήσεις)
8.4
ask2itsolutions

We have good experience team in asp.net, mvc, angular, we can handle any small to big complex projects. Please check our portfolio below EZTBM - SaaS - [login to view URL] framework [login to view URL] Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(56 Αξιολογήσεις)
7.8
covernal

I have 5 years of IT/Software development and deployment experience. I have expertise in Web Design & Development Python, Django, Nodejs, Ruby on Rails, ASP.NET HTML , CSS , JS (jQuery) , HTML5, CSS3, Vue.js. PHP Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.6
feninsoftech

Hi, I have 10 years experience in C#, ASP.NET/ MVC with bootstrap, Jquery/Ajax and for services using WCF/Rest WCF/Rest Web API and SQL Server for the back-end. Involve in designing databases, Indexing Strategie Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
Colaninfotech

# Senior .Net experts # Hello there, This is Shree from Colan. we have senior .Net expert to work under your control. Please find typical senior .net experts profiles [login to view URL] Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
6.1
quickapp100

Hi we are a software development company from india in past 8 years career me & my Team developed Multiple projects for global industries , we develop applications according to client requirements . we developed Περισσότερα

£38 GBP / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
5.0
misraanu

Respected Sir/Madam, I am experienced .NET developer with 8+ years of experience. I will like to pick up this job and deliver high quality and clean code in optimum time. Looking for positive response from your end. Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
gptanjali98

Hi Mate, I am C#, .Net expert and have full experience for 7 years. C#, .Net is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. Me and my team is expert in the Web development and Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
ganeshrasekar

I can do it .............................................................................................................................................................................................................. Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
youngITminds

Hello There, Hope you are doing great. Greetings from Young IT Minds, Yes, We are ready to help you with the development of your Income Blog Portal using .Net. Can you please elaborate me more about your project. Περισσότερα

£37 GBP / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
BorisSchalk

Hi how are you? My name is Boris Schalk. I have read the job description you posted. As I'm a developer with strong experience in this field, I'd like to join you. Hope to meet you as soon. Have a good day

£40 GBP / ώρα
(1 Κριτική)
0.6
EnkodeTechno

We can help you on your web development needs. We're the best in the business and never let our clients down with our work. Some background: Enkode Technologies is based out of Chicago and we have a track record of Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anwaarulislam

I enjoy being challenged and engaging with projects that require me to work outside my comfort and knowledge set, Your listed requirements closely match my background and skills. A few I would like to highlight that wo Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
letsstartcoding

Can you share details of desktop app as am expert in .net........................................................................................................

£40 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ezemonforte

I would need more information about the software that you want to be developed. I can do this for windows desktop or for windows crossplatform

£38 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ninesky99

I'm an IT solution provider in Malaysia specialized in customized Windows desktop applications and have delivered a broad range of projects for different industries since 2011. I'm also good at multithreading solutions Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sagardindorkar

Hi there, I am very interested in your project and If you want than l'll given suggestion First I will work on your application show you demo then after if you like you hire me other wise no issue. I can satisfy Περισσότερα

£36 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bitbuffspersonal

"5+ years of experience Full-stack developers" Hello, as per my understanding you are looking to hire Expert full stack developers team who will create Software for you. I am glad to inform you that we have desig Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
N1RA

Hi, Please share more details of the project requirement. I have strong development experience in both web based, desktop based and cloud based projects mainly on .NET technologies including individual development o Περισσότερα

£40 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0