Κλειστό

Hire a C# programmer with expertise on Devexpress and XAF

We need a c# programmer with a lot of experience in devexpress and xaf to help us develop web application and our own framework.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: programmer to build web based application on food ontology, hire web page developer install help, hire a programmer c++, php, mysql, css, html, c# programming, software architecture, .net, asp.net, freelance c++ programmer for hire, c++ programmer for hire rsa, c++ programmer for hire london, c# programmer for hire, c programmer for hire, cost to hire web programmer, hire web programmer, c++ programmer for hire, hire to develop a word press web site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 269 αξιολογήσεις ) LARNACA, Cyprus

Ταυτότητα Εργασίας: #11305560

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2859 για αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C#, Java, DB, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Thanks

$2000 USD σε 20 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
7.6
qualifiedcoders

Hi We have read your requirements but would like to discuss further as we have expert ASP.NET,C# professionals in our company and have developed over 200 big size Desktop,web & mobile applications in the last 5 yea Περισσότερα

$2368 USD σε 25 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
7.2
esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

$5526 USD σε 60 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.1
karmickinfo

I am rajib having 6 years experience in .net [login to view URL] let me know if you want to take an interviewer before development work start. SOFTWARE SKILLS Programming Languages: C# 4.0, VB.NET 10.0,WPF, ADO.N Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.7
Anuitex

Hi, Thank you for the opportunity to apply to your project. We are the team of IT professionals, who are passionate about what they do. Given our 7+ years experience and deep specialization in C#/ASP.NET develo Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.8
funnyfox

Dear Sir/Madam, We are interested in your project and very confident to fulfil it. Please check this CV, he worked with DevExpress UI but not yet use XAF due to license cost and our client didnt want to pay for it. Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.3
covernal

Hi, I have completed all projects on Freelancer. I have 3 years of experience for Xamarin and [login to view URL] I prefer to build app using Xamarin Forms. I have made 10+ apps such as Social, Chatting, Dating, Entertain Περισσότερα

$2833 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.6
logicpowered

We are very interested in this project. I have read your above description and i think its well within our range to execute this is in a good time frame so would you be kind enough to message me so we can have a fast a Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.4
matlabxperts

Hi, We have been working in MATLAB, c, c++,c# and Python for more than 5 years. You can check a few of our previous projects in this link: [login to view URL] You can check our clients feedback to ha Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.6
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals :)! We have proven track record of delivering C#/.Net web applications with AngularJS front end. Few applications that we Περισσότερα

$2222 USD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.2
smichrissoft

Hello, Our team has a C# programmer with extensive experience in devexpress and xaf. We will be glad to collaborate, develop a web app and an own framework. Do you need them to be both developed from scratch? Have Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.9
TanzeelAhmed

I WILL DO FIRST TASK FOR FREE JUST TO PROVE MY SELF TO U AND ALSO GET EXCELLENT REVIEWS FROM U. PLEASE SEE MY PROFILE FOR PAST WORK(COMPLETED PROJECT) DETAILS. Introduction: I am full time developer, having 6 Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
narendragautam

Hi, I am interested. Thanks narendra

$2000 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
$2500 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
gogora

Hi Let me introduce myself. I am a software developer with experience in Devexpress and XAF. I can build any web application and framework with this tools. you can find more about me looking into my profile. Th Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
sharmin283

Hello, i am very interested to your project. i can make that web app properly. I am a hard working, motivated worker, who have great c, c#, .net , mvc pattern, php and mysql skills. I know what is required in ter Περισσότερα

$2777 USD σε 25 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
pakaimsolutions

Hello, I hope you doing very well! I have gone through the description and would like to provide a quality solution using my 5+ years of professional experience in required skills. (.NET/ASP.NET - MVC, EF, SQL, C#). Περισσότερα

$1611 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
ynjin1227

hello,how are you. i read your bid carefully. i am C# expert and have full experience for 7 years. C# language is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. if you want to succe Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
sahumk2000

I am interested in this task, here is my profile Education- Masters in Computers Skills - ASP.NET, MVC, EF, C#, VB.NET, SQL Server, WCF, WPF, WebAPI, AngularJS, Jquery, XML, Cr Reports Experience- 12 Yrs as Develo Περισσότερα

$2777 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
sandeepsaini2k

More than 15 years of full time experience in application software development including more than 3 years of strong experience in Project Management / Tech Lead, more than 10 years of strong experience in .Net technol Περισσότερα

$2500 USD σε 60 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2