Κλειστό

Get feed from social networks

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $473 για αυτή τη δουλειά

MaMingMing

Hello, I am scrapping expert i have ever used proxy to avoid captca i used also chrome selenium or phantomjs and also used beautisoup to scrap website. let's chat. i can provide you quality work thanks -- Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.9
shivampanchal

I have a good hands on working with Advanced Excel, R and Python and BI tools and technologies, AI, Big Data. I have quite a good knowledge of DL/ML Algorithm , have also developed Dashboards and Web Application. My ar Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
stead121

Hi, sir. Nice to meet you. I have 7+ years webscraping experience , I will make app using Python. My app will get data from Instagram , FB and LinkedIn and will save data to Mysql Database. I am free , I Περισσότερα

$489 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
superbpartner

Dear sir, I'm sure that I can complete your project 'Get feed from social networks' as soon as possible. I am senior software developer and always provide fast service. I promise a high quality and punctual work :) Sk Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
supersuntech

I am a hard worker with fast learning capability. A results-driven, customer-focused, diligent and analytical Software Engineer who strive for self-development. Strong in design and integration problem solving skills. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
limillion819

Hello sir. I am very interested in your proposal. I can instantly help you with your starting project with a successful completion. As a professional social network developer, I ensure for a perfect ongoing project. Περισσότερα

$700 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
PiushGoutam2018

Hi, I have made a similar project before. I'm very interested to pick this up. Willing to deliver well within your budget and timeline along with continued support if required. Quality work that meets your expectations Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.9
fullstackappcode

Hello, I am available for full time work. I have seen your requirement you want to develop app that will get public feed from a selected users of Instagram, Facebook and LinkedIn etc I'm very familiar for this i Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanichuah61

Hello, Sir! Thank you for your job posting. I am very familiar with Python and I have rich experience with this over the 3 years. I can confidently implement this job as soon as possible. Looking f Περισσότερα

$555 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Agarwal76

I have experience with a similar project while I was working with a reputed MNC as an intern.

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0