Κλειστό

Find an offset on an .exe with ASM

I need to find a specific offset address from an .exe file,

it's the socket address to be used on a WS2_32 send.

I have the offset from another .exe (same program, different version) that can be used for reference to find on the other .exe.

I'll provide both files as well as the offset I already have for reference.

Example of what I need:

#define pActiveSocket *(SOCKET*)(*(DWORD*)0x11C3F44 + 0x0C)

(That's the one from the other .exe file that I'll provide)

Ικανότητες: Συμβολική Γλώσσα , Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64

Περισσότερα: find new zealand company that is similar to upwork com, find a research study that i can join today, find a network marketing that is easy to do and the money is good, debugging, find a computer programmer that can help me, c programming to write a programme to find out the sum of different series, can i find a freelance translator that is paid by a word, who can find me a manufacturer that makes new packaging for trial runs, how to find a web deveoper that knows mean js, how to find a web designer that is a php programmer too, find the fashion designer that employ, find a co packer that has a food scientist to mass produce a recipe, decompile exe asm, find winword exe taskbar vb6, can find details exe file, find code exe

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Osorno, Chile

Ταυτότητα Εργασίας: #16355120

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $73018 για αυτή τη δουλειά

$77777 CLP σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.1
solomoncandy

I would like to give this a try. I am a low level programmer, i.e., I program in c/c++ and assembler mostly and I do function injection frequently wherein I extracted a function from a binary that isn't exposed otherwi Περισσότερα

$56000 CLP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.9
huongth

Hi. I am an expert in VBA, VBScript, Visual Basic, C#, F#, C, C++, ASM, Delphi, Java, iMacros, Flash, ASP, ASP.NET, Access, MySQL, MSSQL, QuickBooks, Oracle. I can create auto scripts to scrape websites, auto click, fo Περισσότερα

$27777 CLP σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
djpeka

Hello. I'm a programmer with academic background and also a hobbyist reverse engineer. I can certainly help you with this. Cheers.

$77777 CLP σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
AndreySer

Hi, please provide me both dlls , i will try to resolve you problem with IDA Pro Disassembler __________________________________________________

$35555 CLP σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
itman9999

I have great skills in Reverse Engineering & System level programming. Let me see your 2 exe files and the offset code. Thanks.

$138888 CLP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
xki

$51718 CLP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gili73

Hi, My name is Gili Levy. I am a software engineer with over 20 years of experience with C. Let's further discuss the details. Regards, Gili

$125000 CLP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ggunay

Hello, I have been working on assembly and IDA for over 5 years. Even though currently I am busy with other projects, I can easily deliver it before the deadline, as I enjoy working on Assembly projects.

$66666 CLP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0