Κλειστό

Excel Macro for Start and If Selected for Full Trading Project with Hedge Funds

Need smart , experienced , Excel VBA coder , to START by writing a simple if then else macro .

If last 9 to 18 rows is rising for x percent , then keep the U Verdict else Neutralise it with N .

If selected will work at 50 dollars an hour for hedge funds and Binance Platforms .

Primary Experience in VBA excel macro Essential .

Secondary Experience is a great PLUS in following areas : in DDE Link , Winautomation . Interactive Brokers TWS DDE Link ,VMware

If last 9 to 18 rows is rising for x percent , then keep the U Verdict else Neutralise it with N .

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Visual Basic, Visual Basic για Εφαρμογές

Περισσότερα: how long does it take to learn vba, how to master vba, vba for trading, learning vba wso, excel macros for trading, best way to learn vba, wallstreetoasis vba, vba for finance, excel macro copy selected cell data cell, excel macro project daten importieren, copy column selected data excel macro, excel macro protect project, excel macro start external application, excel macro read microsoft project, excel macro import project files, excel macro call project, project excel macro, export project excel macro, project excel macro libro, excel macro close vba project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Dunedin, New Zealand

Ταυτότητα Εργασίας: #17816663

22 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $7/ώρα για αυτή τη δουλειά

Webxpert4u

Hello, I am ready to write VBA code so it can work as requested. I need to discuss in detail before starting. I prefer to do this task by a fixed price, NOT HOURLY PLEASE...We can chat and can fix price for it. High Περισσότερα

$11 NZD / ώρα
(233 Αξιολογήσεις)
7.9
schoudhary1553

Hello, i have read your project details and i can help you with 100% quality and your satisfaction. I have delivered more than 400 project with client satisfaction. Please see my profile . I have more than 5 years o Περισσότερα

$10 NZD / ώρα
(323 Αξιολογήσεις)
7.8
dpune

Hi, I have more than 14 years of Excel/VBA exp. Let us discuss more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 320 projects. Please look at the feedback left by my em Περισσότερα

$15 NZD / ώρα
(166 Αξιολογήσεις)
6.5
rinabuoy13

Hello, I am experienced excel expert. I can help with this task with quick turnaorund. Looking to hearing from you. Kind regards

$7 NZD / ώρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
amitchaps

Hi, Interested in the project. Expert in Excel VBA programming. Have done various projects. Looking forward to hear from you, Regards Amit

$8 NZD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
5.5
TechnoGuruu

Hi I have many years of experience in Excel,data analysis, pivots and VBA macros etc. I have finished many such projects. Please give me this opportunity to work on your project. I also have knowledge and experience Περισσότερα

$10 NZD / ώρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.4
wiredc5

Hi there, I read your project and it is interesting. In fact, I have built several projects (Trading Bots) for Interactive Brokers in the past. I am an IT engineer and I work exclusively with Forex/Stocks related pr Περισσότερα

$10 NZD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
$5 NZD / ώρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.4
nataliaomelchenk

Hi there. I am a master of Excel and VBA. If you hire me you can get a good result in your deadline. I am interested in your project. I hope to work with you. Thanks for your attention.

$7 NZD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
5.0
RemonRamzy04

Hello, sir! (First Bidder to offer this) I hope I will be awarded from you. ************I agree for any price you will set ** You can test me over chat before you award me! give it a try over chat before you award Περισσότερα

$3 NZD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
paulodayto08

Hi Good day! A serious freelancer here! I have a lots of available time to this work. I can help you to complete this work, but need to know the full requirements to assess how long would it take to complete this Περισσότερα

$3 NZD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.5
kishorsaundane

I have 5 years of experience vba

$4 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$8 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
work20109

I have 5 years of experience. It is ease work for me. you can trust me. everything will be done perfectly.

$10 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
munindas7665

I have exp in total 11 yrs exp with Excel Vba abd financial analytics, variance analysis etc.

$7 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lakshayaralana96

I could complete the work and submit on time and could fulfill and satisfy your expectations please enroll in this.

$7 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aimkiray

- I've written VBA scripts to process large amounts of financial data ( 40MB + ) - Cheap and cheerful - Experience in famous enterprises - Juniors, plenty of time

$3 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$7 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tejadandigunta

I have expertise in excel VBA nad have created many advanced macros. I know in and out of excel automation and can finish the project quickly with 100% quality Relevant Skills and Experience Excel VBA, Java, Desktop a Περισσότερα

$3 NZD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0