Κλειστό

Embedded C development on top of RiOT OS on STM32L4.

STM32 low power optimized embedded coding in C to interface mcu running RiOT is with hardware components over spi, i2c, and uart. Must be able to start immediately.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: riot os vs contiki, riot os tutorial, riot os download, riot os wiki, riot os raspberry pi, iot os list, riot os github, iot os comparison, embedded software development, embedded linux development kit india, embedded systems development ahmedabad, embedded linux development board india, russia embedded system development linux kernel, audio development mac os, freelance embedded software development

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15172831

19 freelancers are bidding on average $14982 for this job

mike199

Hi, I’m a Web Designer/Developer from the UK. My name is Mike. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are required to complete this project. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the CEO at Workspace Infotech Ltd, software firm located in Dhaka,Bangladesh. Relevant Skills and Experience C Programming, C+ Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cpp2048

I am assuming this job is a long term projection of various products. If you want me to work in this manner then it would be fun to work on. I deliver quality. lets discuss to share more details. Relevant Skills and E Περισσότερα

$16666 USD σε 180 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SantoshKGD

Hi, Please share your project requirements/task expected from us, so we can give you correct timeline and budget. For testing, i have L432 and L476 eval boards. About us: Micro-controllers we have worked on Περισσότερα

$20000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AlexFaster

Hi. I'm professional STM32 developer and ready to start immediately. I have experience (more than 20 years) in filed of electronics, robotics and programming. Best regards, Alex. Relevant Skills and Experience STM32, Περισσότερα

$11111 USD σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chandra2sekhar

Hello, I am [login to view URL] sekhar,[login to view URL],[Phd].we have 12 years experience in this field.i can assure u support and service even after completion of [login to view URL] have inhouse PCB design and fabrication. Relevant Skills and E Περισσότερα

$10000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iTinkerBell

Hello. I have lots of experience in STM32 series micro controllers. I like to work with STM32. Relevant Skills and Experience I am very familiar with STM32 peripherals such as GPIO, USART, SPI, and I2C ... Proposed M Περισσότερα

$15000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gopinathansubu

We are a team of engineers having expertise on embedded domain. We have worked on several embedded linux/android SBC like AM335x-sk, Wandboard, Dragon Board, Pi2&Pi3, and MCU boards- Arduino, STM32 Relevant Skills an Περισσότερα

$16666 USD σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
workspaceitaus

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the CEO at Workspace Infotech Ltd, software firm located in Melbourne, Australia. Relevant Skills and Experience C Programming Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sagradoamicus

Hi i am an expert electronics engineer with more than 8 years of experience in this field. I can do it for you. Please have a look at my profile I assure you quality work and on time delivery Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bogdan2451629

Ok. Hello. We coud start immediately. But need to know more details. And only if we will go steby-step. Step-confirmation-pay Relevant Skills and Experience 5 years embedded Proposed Milestones $15000 USD - for inte Περισσότερα

$15000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yknox

Hi ,I am Gang, software developer in China. I am a certificated freelancer with over 800 good reviews from my clients. I never disappoint my clients and I’m able to lead your project to success . Relevant Skills and E Περισσότερα

$18556 USD σε 50 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
slavaten

Hello, this project is very interesting for me. Соответствующие навыки и опыт I have more than 5 years expirience with STM32. Including FreeRTOS and many drivers. I have many development boards and tools. Using Keil, Περισσότερα

$10000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moeed10

Hi, I am an electrical engineer and have been working as embedded systems developer for past 4 years. I have developed systems using arduino, STM32, PIC and raspberry pi. Relevant Skills and Experience I have created Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rojuwon1222

Hello plz believe me to complete project, and then i'll try best for you. Thank you for reading . Relevant Skills and Experience I had developed many products ago using various microcontroller including DSP(TMS320F281 Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15000 USD σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$10000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zdesign77

Hey, how’s it going? My name is Mike, I’m a Web Designer & Developer from Boston. I've had a look at your project description and feel that my skills match your requirements perfectly. Relevant Skills and Experience G Περισσότερα

$16666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shikhamehta

Hey, I have a team and we work extensively in embedded systems design. Can you explain your requirement in detail please? Relevant Skills and Experience Embedded C Proposed Milestones $16666 USD - Placeholder Milesto Περισσότερα

$16666 USD σε 50 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0