Κλειστό

detect simple captcha

20 freelancers are bidding on average $36 for this job

abugosia

Hello we can get text from captcha using third party api (paid). If you are ok I can do for you Relevant Skills and Experience c#, asp.net Proposed Milestones $25 USD - on completion

$25 USD σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
sun0815

Dear Customer. I have developed this solver already. It's same exactly with my captcha kind. Let's discuss via chat for demo. Best Regards Relevant Skills and Experience captcha Proposed Milestones $222 USD - discuss Περισσότερα

$222 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
DhvanitAkbari

Hello, I am a computer engineer and I have skills and experience in software development so if you give me a chance I can prove it to you. If you want we can chat further for details. Thanks Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.2
jitendrabaraiya

I can do your job. because I have already develop this application using .net c#.

$100 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
ahmedchaker

ggggggggggggggggg gggggggggggg ggggggggg gg ggggggggggggggggggg ggggggggg fggfbfgbfgb bfdbdfbdfbbdfbdfb

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
daniyal0320

I will give you this code in just 1 hour today, I clearly assure you that Relevant Skills and Experience 4 years of professional experience Proposed Milestones $25 USD - Relevant coding Will you give me this task ?

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
premkumarsselvam

I have 3+ years of experience in C#,MVC,ASP.Net,Angular,Sql Server Relevant Skills and Experience ASP.Net, MVC, Angular Proposed Milestones $12 USD - Image Captcha Success

$12 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atulgupta347

A proposal has not yet been provided

$12 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dkrdinesh

I am .Net Developer Relevant Skills and Experience Asp.Net,C#,Sql Server,Ajax,Jquery Proposed Milestones $10 USD - I am work with microsoft technolgies for last 3 years.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
siva524

I have 5 and half years of experience in dotnet. I can do this [url removed, login to view] you are interested you contact me. Relevant Skills and Experience .Net C# MVC Proposed Milestones $30 USD - Provide source code for captcha you s Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Venkatesh2804

i m worked on the more projects in the last 4 year. so i can able to give the best results Relevant Skills and Experience C# Sql webservices Proposed Milestones $25 USD - C#

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mota57

I can handle this thing. Let's do it Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aftabyounas

I am a Software engineer i can help you in this Kindly message me to share your project details

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phanikumar944

I consider myself an innovator and I would love to Tasks.I consider myself an innovator and I would love to Tasks.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sparxits

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [url removed, login to view] Relevant Skills a Περισσότερα

$31 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajarajata

Summarise your bid proposal for this project Relevant Skills and Experience Can you describe some relevant skills and experiences related to this project?

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ssi599a5dc458c8b

Let’s chat and discuss about price and work. 12 years experience in same filed you will get 100% correct work. No need to pay upfront money first check work quality and if you satisfied then pay. Relevant Skills and E Περισσότερα

$19 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Developersalman1

Random random = new Random();          string combination ="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";          StringBuilder captcha = new StringBuilder();          for (int i = 0; i < 6; i++) Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
salman180492

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0