Κλειστό

Delphi application - Youtube dwnldr + trim +join + render ffmpeg

I've desiged a delphi UI and needs code to be applied, it needs to download youtube videos and images by url then trim videos by user selection and finally render a final video, the main purpose of this tool it's all about creating a small video for daily news here I attach a sample of UI

It's a Delphi 10 Seatle project (not FMX in this version), it needs to re-use ffmpeg libs and also a delphi project that allows to download ytube videos

max. bid $600 for completing this prototype, phase 1 in 16 days.

I will only consider developer from : Ucranie , Russia, Brazil and Serbia

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Delphi, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: youtube delphi application web, youtube delphi application, delphi application vista, join parts ffmpeg, delphi application vista compatibility, postmessage delphi application, api free php application youtube, delphi application vista ready, delphi application automation qtp, wamp delphi application, getting external delphi application, join videos ffmpeg, delphi application video, join video ffmpeg

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 465 αξιολογήσεις ) Collbato, Spain

Ταυτότητα Εργασίας: #15807041

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $562 για αυτή τη δουλειά

$600 USD σε 16 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.1
streamdew

Hello I am expert developing delphi applications and also expert developing video/audio app using ffmpeg libraries. Relevant Skills and Experience Video/Audio streamming expert. Proposed Milestones $600 USD - Ready t Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.8
igorgoshovsky

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.2
asemenovboyarka

Hello, How are you! I am a Software Engineer having more than 5 years of professional experience. My major experience is in C++, C# and Delphi. I am consumer oriented and have a can do attitude. I like to provide Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.3
DeadC0der

Hello there ^^ I'm delphi coder actually I used to deal with delphi since version 7 till the current one for now 10.2.1 Tokyo , I used to deal with both VCL and FMX libraries Relevant Skills and Experience for youtube Περισσότερα

$600 USD σε 16 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.1
$555 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
pofilippov

Hello. I completely read the description of the project. I have all the necessary qualifications for work. I have been engaged in web development for over 8 years. I have a rich knowledge of web technologies. I would l Περισσότερα

$527 USD σε 9 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4