Ανοιχτό

Database Programming and Visual basic expert 2 - 10/04/2018 11:13 EDT

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $67 για αυτή τη δουλειά

schungur

EXPERIENCED DEVELOPER... PLEASE CHECK MY BADGES, PROJECTS AND REVIEWS and ensure yourself that I can do this very well and very quickly...

$133 NZD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.0
carlosperezit

Hi there My name is Carlos and I'm an expert in .Net and sql server. I have been working in software developement for the last 20 years. I have many experience in desktop and web development. Regards

$63 NZD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
periyannas

Sure. Regards. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$100 NZD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.6
point5nyble

Hello, I have been working as an IT BI DWH Professional since last ~ 7 years and have very vast experience around all its 3 layers (ETL, DWH & Reporting) including ER Dimensional Modelling. Below are some key are Περισσότερα

$100 NZD σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.2
ProCoders101

I'm an experienced Visual Basic developer and I think I'd be a great fit for this project. Also I have a lot of experience in Visual Basic for Applications using MSAccess and Excel. Thank you for taking the time Περισσότερα

$36 NZD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
4.5
nelson1812002

I have over 28 years' as a technical writer, developer, and CIO. I have created complex, menu-driven MS Access apps for large clients like AT&T, Cox Communications, shipping companies, and others. These are totally me Περισσότερα

$111 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.3
sunitagiriprad

Dear Hiring Manager, Over all 15+ years of IT industry experience in Client /Server, Desktop and Window Application / Web Applications using Microsoft Technologies. • Experience in Software Development   Stron Περισσότερα

$100 NZD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
$20 NZD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.3
nyarOnyari

Hello, I have read your project description about Database Design and I would appreciate if you can open discussion with me and I see how we can work together. Am a graduate in Computer Science and have already desig Περισσότερα

$100 NZD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
$63 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
Sivamurugan13

Hi Sir, I read your description very carefully.. Yes I can fullfill your work.. I build so many Window Application and ASP.NET in my past days. And am also strong in DB side. so i can handle your project and do Περισσότερα

$14 NZD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.9
everettb

I have three years c# experience with asp.net and SQL server experience.I can do your project for $100.

$100 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
$60 NZD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
jprmdev

Hello, I can do this project for you, I have more than five years of experience and I work daily with these technologies and therefore, I guarantee their expectations. Note: The amount charged is below market value Περισσότερα

$46 NZD σε 107 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
shafi7136

I am very much interested to work on this project. Please let me know details your project for accurate quote. Thanks

$63 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
RemoteKey

If you require work on mssql and visual basic. net then we can provide best service possible, database includes everything from complex queries, backups, clr programming, security, replication, optimization etc. For ot Περισσότερα

$100 NZD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
amfoTech

i can do it as per requirement, i can build you one eye catching and total professional website. i have been in this field for more than 4 years now. feel free to ask anything anytime. lets discuss details so there is Περισσότερα

$63 NZD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
maheshml13

Hi, I can do this. I am expert in c# programming. Hoping for positive response. Thanks Mahesh

$46 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
prithwirajdtj

Sir/Ma'am, I am an experienced and a highly experienced .Net programmer. I am good at MS Access and SQL server. Kindly visit my profile. Let us meet and discuss project requirements further. Best Regards, Pr Περισσότερα

$80 NZD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maitisouvik

Working for 13 years as BI Architect for Data Warehouse Design and Development, along with Implementation of Advanced Analytics on Cloud based Solution. Having experience on multiple domains and handling various tool Περισσότερα

$63 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0