Ανοιχτό

Data mining - Python Expert Needed

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $53 για αυτή τη δουλειά

edecena75

Hi... I am a Python and Machine Learning specialist, certified by Freelancer. I fully understand your project and I am sure I can help you. Let's discuss details by chat.

$80 AUD σε 2 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
shivampanchal

I have a good hands on working with Advanced Excel, R and Python and BI tools and technologies, AI, Big Data. I have quite a good knowledge of DL/ML Algorithm , have also developed Dashboards and Web Application. My ar Περισσότερα

$120 AUD σε 4 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.6
josefN

Hello, can you share more infromations wiht me, please? I do data mining / web scraping only in pythn. I can definetly help you Josef

$50 AUD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
DarkKnight2206

Hello! I am a python developer. I looked at your project and it seems interesting. I have good experience in python and I am an expert in it. I have all necessary skills required to be a good developer. I am interested Περισσότερα

$40 AUD σε 2 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
eecs93

I have an MSEE specializing in DSP (time series, Speech, RF Modeling), and Image processing. I do my work in MATLAB.

$50 AUD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
anshumanvermaUK

I am data collection professional with expertise in data scrapping using customize tools. Please share more details

$50 AUD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
lordprasun

An experienced data miner. I can use various tools like selenium, beautiful soup, Scrapy etc in Python as required. Looking forward for some interesting stuff. Thanks

$50 AUD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.3
Imranatmoon

Hi I have auto web scrapping software to extract data from any website to excel - fast and accurate. please share source website url and data points to collect. Available for discuss and ready to start immediately. Περισσότερα

$80 AUD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
Stephenrajs

Hi there, I can do it. I have done many related projects like this. If you are provide this work, it will help my career also. Give me a chance to do this. Waiting for your precious reply. Thank you.

$50 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
mankit121

Hey, I can help you in Data mining python script. I know Selenium, BeautifulSoup library , requests library and other libraries that are useful in datamining. I have done 2 projects on same genere. Hope to see positi Περισσότερα

$30 AUD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
abhi143u11

Hi there I have done several projects in python let me know what is your requirement. Lets discuss and begin the work.

$50 AUD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
$53 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
anumbilal2893

Hi! i have worked on projects and assignments related to data mining in python. I took machine learning, data mining and big data. All three subjects had multiple assignments and tasks, which i completed using python. Περισσότερα

$50 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AMITALLIED

Dear Sir, After reading the job description.I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience & abilities precisely match your requirements. Skills:- Matlab and Mathematica, Pytho Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samyukthanaga

Hey I would like to help you Hope you will get back to me soon

$66 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TinhTB

Hi, Just a few months ago, I did a project related to Machine learning and Data mining. The idea of this project is to build a model to detect abnormal network traffic from several intrusion detection datasets and the Περισσότερα

$50 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$72 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$50 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lsmircic

Please share more details about project so I can make educated guess what would be price. Without it it is impossible to put a price tag on project.

$15 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0