Κλειστό

Customization in Tally - Printing of Shipping Stickers & Import Via .csv file.

We are looking for tally developer who can make TDL files to import customers list, stock items into tally as per our requirements and Print stickers (address labels etc) as per the need.

Message only who are Experts and wish to complete task as within budget.

Thanks

Ικανότητες: Excel, MySQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Visual Basic

Περισσότερα: prestashop import via csv, import append csv file access vb net, import contacts csv file joomla, stamps.com import template, stamps com import contacts, shipstation import csv, there was a problem importing your orders. please verify your csv file and try again., stamps.com import orders, stamps.com batch import, stamps.com csv import, stamps com search, php import remote csv file mysql, import data csv file cacti, import aspdatagrid csv file, import category csv file wordpress, wordpress import posts csv file, importing contacts joomla via csv file, excel vba import data csv file, import contacts csv file vtiger, dts import data csv file database

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) SanFrancisco, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17352496

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1620 για αυτή τη δουλειά

nehameshram13

Hello Client, We are read out your all requirement we are here to help [login to view URL] team Guides you the best and expert tally developer which we will gives you complete project within the [login to view URL]'s an best opportunity fo Περισσότερα

₹1015 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shaileshv1609

Hi i have good accounting knowledge in Tally. I am working in accounting field from last 18 years in different accounting packages. Like Tally , Sun System, Busy System.

₹1450 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elitesoft8

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, Asp.NET, Vb.NET, HTML 5 etc.& mobile apps Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, API, Prototype Frameworks, and h Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹3333 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0