Κλειστό

Compile open source software onto a Debian OS and create an AMI

We have a software appliance (PBX) which we want to deploy on AWS multiple times, via an AMI. The source needs to be compiled onto a suitable Debian OS, tested to confirm it runs, and then an AMI needs to be created from this in AWS.

Appliance source code: [login to view URL]

AWS compatible Debian versions: 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.8.0, 8.0.0

The project has changed slightly, so please read below...
- We have an existing applicance running as a VM in ESXi
- We can give you the ssh details
- Your task is to upgrade the underlying OS from Debian 3 to 6
- If the upgrade is done in steps we need to test it as we go
- We can then convert the VM to AMI

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Asterisk PBX, Debian

Περισσότερα: freelance open source software, shipping forwarding open source software, install open source project linux, amazon linux ami, amazon ec2 boot from iso, create ami from iso, aws create ami from instance, aws custom ami, how to compile source code in linux, amazon linux, create ami from scratch, software architecture, amazon web services, system admin, debian, linux bluethouth advertising open source software, can rebrand open source software, bluetooth marketing open source software, open source software mobile dating, rebrand open source software

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Eveleigh, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17350426

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $178 για αυτή τη δουλειά

akashchoksi

Hi I am certfied aws solution architect Relevant Skills and Experience I can setup your software on aws ec2 debian Proposed Milestones $177.78 AUD - afterworkdone I think best approach is if we will direct download Περισσότερα

$177 AUD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 AUD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.4
dirisalagopal

Expert developer and admin.

$300 AUD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
kbganesan87

I have more than 8 years experience in aws. I will do it with in a day

$111 AUD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
debianguy

Hi! I can help you with your problem Relevant Skills and Experience I've worked with debian from long time ago, compiing and customizing packages Proposed Milestones $133 AUD - Compile open software I've setup a se Περισσότερα

$133 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
$155 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
jltodea

We can help you with this. Please let me know if you need more information. Relevant Skills and Experience We are a Team of Amazon certified Solutions Architects, we have more then +3 years experience with amazon AWS Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
yodebublr

Hey there, I have had my experiences with docker and AMIs, so won't be a problem in completing the same. I can compile the image and create a Debian VM for the same or a dockerfile as well. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$110 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.0
elitesoft8

Hi, Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have got Rich experience in Jooml Περισσότερα

$152 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
L4support

Excellent team Here . Please award us for this project to start the work. Once you send a private message here i can share the detail. Looking for your reply. Thanks.

$144 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.8
ITBesi

Hi there , Wish you are doing well . I setup a VM CentOS 7 , install all needed libraries and make the compile of the source code from kerio , test the application and check the logs for any error . Relevant Skills an Περισσότερα

$222 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moralespablo

Create an instance based on the requirements ( debian based ) ,download the source package, compile, install, test, create a custom AMI, configure SG if needed and/or IAM roles. Relevant Skills and Experience You can Περισσότερα

$277 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$300 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anup919

source code and aws ami Relevant Skills and Experience 6 year Proposed Milestones $111 AUD - devops

$111 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mihajlomilenovic

The PBX need to be installed on EC2 instance and tested. Then EC2 instance need to be stopped and image created Relevant Skills and Experience Hi, I can do this very quickly and efficiently for you. Have over 5 years Περισσότερα

$144 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0