Κλειστό

Chromium C# expert

Hi I need an EXPERT in using Chromium to help me fix my problem.

My program is a simple automation tester but when I try to set a field or click a button I get a V8 error.

I tried this workaround but it just get's caught in an infinite loop:

while (![login to view URL]) await [login to view URL](250);

Can someone fix this for me?

If you read this put "ChomeC#" at the top of your response. Others will be deleted.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: whare can i get an expert in turbo s in wexford, seo expert in nepal s, programming in objective c 6th edition developer's library, programming in objective c 5th edition developer's library, programming in objective c 4th edition developer's library, programming in c 4th edition developer's library, merge sort program in data structure using c, c program for binary search using function, seo expert képzés, a simple project on computer graphics using opengl in c/c++, simple program with c or java, online help from expert for chemical manufacturing process, c++ simple program, c++ easy programming task, c simple program, c easy programming task, need help pass expert rating photoshop test, using expert system shell, using expert advisors, help coding expert advisor

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Atlanta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16758743

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $35 για αυτή τη δουλειά

smithangshu

"ChromeC#" Hi there, I would like to give it a try, if you want...Feel free to contact me on chat. Regards, Smith

$35 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
lightingdavid

Hello. As a C# expert, i'm very interested in your project. Contact me please. Thanks. ----------------------------------------------------------------

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dev7fares

Hello my name is Fares, i can get it done perfectly as you want let's chat when you are online. Thanks

$55 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.0